Menú Contingut principal

S'han trobat 130 resultats per la seva cerca, mostrant del 101 al 120

Consell Comarcal d'Osona

Aprovació definitiva del Projecte d'instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 12 kW sobre coberta a l'edifici El Sucre.

 • Registre: 202110119668
 • Data de publicació: 07/10/2021

Diputació de Barcelona. Servei de Programació

Delegació de la presidència de l'òrgan de selecció de l'acció concertada del Programa de Crèdit Local 2022-2023 i concreció del calendari i format de la reunió d'aquest òrgan.

 • Registre: 202110122556
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat de Vigilància Penitenciària núm. 2 de Catalunya

Edicte de notificació de resolució de l'expedient penitenciari 42717.

 • Registre: 202110119349
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 93/2021.

 • Registre: 202110119649
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 860/2020.

 • Registre: 202110119650
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 431/2020.

 • Registre: 202110119651
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 225/2021.

 • Registre: 202110119676
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 264/2021.

 • Registre: 202110119913
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 237/2021.

 • Registre: 202110119915
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 316/2021.

 • Registre: 202110119971
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 534/2021.

 • Registre: 202110119973
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 28 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 337/2021.

 • Registre: 202110119240
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat Social núm. 7 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 15.11.2022 de les actuacions 397/2020.

 • Registre: 202110119245
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat Social núm. 12 de Barcelona

Edicte de notificació de resolució de les actuacions 4/2021.

 • Registre: 202110119244
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat Social núm. 12 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 27.10.2021 de les actuacions 284/2021.

 • Registre: 202110119247
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat Social núm. 12 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 22.10.2021 de les actuacions 455/2021.

 • Registre: 202110119249
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat Social núm. 12 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 22.10.2021 de les actuacions 534/2021.

 • Registre: 202110119250
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat Social núm. 14 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 102/2020.

 • Registre: 202110119642
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat Social núm. 20 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 08.11.2021 de les actuacions 446/2021.

 • Registre: 202110122778
 • Data de publicació: 07/10/2021

Jutjat Social núm. 21 de Barcelona

Edicte de notificació de resolució de les actuacions 1021/2018.

 • Registre: 202110119163
 • Data de publicació: 07/10/2021