Menú Contingut principal

S'han trobat 157 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Begues

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de preus públics mitjançant la creació de l'annex 9.

 • Registre: 202110121765
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Berga

Convocatòria per a la concessió de premis del Concurs de Pintura Ràpida de Tardor 2021.

 • Registre: 202110122111
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Cabrera de Mar

Nomenament de tres agents de la Policia Local en pràctiques.

 • Registre: 202110118838
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Calaf

Aprovació inicial de l'expedient núm. 17 de modificació del pressupost de 2021.

 • Registre: 202110118532
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Calaf

Aprovació definitiva de la relació individualitzada de béns a ocupar (Cal Martorell).

 • Registre: 202110118558
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Calaf

Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació parcial de dos habitatges de les casetes dels mestres per destinar-les a lloguer social, situades al carrer de Doctor Llorens, núm. 26-28.

 • Registre: 202110118836
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Canyelles

Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110120201
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Capellades

Convocatòria d'ajudes per a les activitats extraescolars esportives 2021.

 • Registre: 202110120587
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Capellades

Convocatòria d'ajuts per a satisfer les necessitats bàsiques d'alimentació i pal·liar la situació de vulnerabilitat de persones i famílies, en situació de necessitat, per cobrir les seves necessitats bàsiques de subsistència.

 • Registre: 202110120795
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Capellades

Convocatòria d'ajuts per al transport dels estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris fora del municipi, 2021.

 • Registre: 202110121363
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Cardedeu

Informació pública de l'expedient d'autorització d'obres de caràcter provisional, per a la legalització de cobert agrícola situat en sòl urbanitzable, al carrer polígon 503.

 • Registre: 202110118504
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Cardedeu

Informació pública de l'expedient d'autorització d'activitat de caràcter provisional per a l'ús d'emmagatzematge de materials de la construcció i àrids, situat al passeig del Marital, s/n.

 • Registre: 202110118511
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació de l'addenda al contracte programa entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l'impacte social de la COVID-19 durant l'exercici 2021, així com els seus annexos.

 • Registre: 202110120739
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte d'obres d'adequació de camins de la xarxa bàsica del Pla de prevenció d'incendis forestals 2021.

 • Registre: 202110120863
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Correcció d'error material de les bases que han de regir el procés de selecció per a proveir en propietat dues places vacants d'agents de la Policia Local prevista a l'OPO 2021.

 • Registre: 202110121716
 • Data de publicació: 06/10/2021
 • Corregeix a: 202110117324

Ajuntament de Castelldefels

Bases i convocatòria del procediment de promoció interna per a cobrir una plaça de tècnic mitjà, com a personal funcionari.

 • Registre: 202110119060
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Castelldefels

Bases i convocatòria del procediment de provisió del lloc de treball de cap UB d'Habitatge, Urbanisme i Patrimoni, adscrit a la Secció Jurídica-Administrativa de l'Àrea de Serveis Territorials.

 • Registre: 202110119311
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Castelldefels

Convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic en els centres d'educació infantil i primària públics del municipi, i l'habilitació de centres educatius com a entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes.

 • Registre: 202110120643
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Castelldefels

Convocatòria de les subvencions destinades a la promoció de l'economia local per als anys 2020 i 2021.

 • Registre: 202110120984
 • Data de publicació: 06/10/2021

Ajuntament de Castelldefels

Convocatòria per a l'anualitat 2021 de les subvencions destinades al sector turístic.

 • Registre: 202110121414
 • Data de publicació: 06/10/2021