Menú Contingut principal

S'han trobat 115 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de diversos projectes.

 • Registre: 202110113992
 • Data de publicació: 23/09/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació dels padrons i llistats cobratoris del tribut metropolità corresponents als municipis de Cervelló i Torrelles de Llobregat, exercici 2021.

 • Registre: 202110115369
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament d'Aiguafreda

Bases i convocatòria generals del procés selectiu per a la contractació laboral, amb caràcter temporal, d'un prospector d'empreses en el marc del Programa específic treball, talent i tecnologia, de la Diputació de Barcelona.

 • Registre: 202110116090
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament d'Arenys de Mar

Aprovació definitiva de la cessió gratuïta i a precari a la Fundació Aprenem Maresme, de familiars de persones amb TEA (Trastorns de l'Espectre Autista) dels locals 11 i 12 ubicats a la primera planta de l'edifici Xifré.

 • Registre: 202110115144
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament d'Arenys de Mar

Aprovació de les bases reguladores de l'oferta pública per a l'adjudicació, per transmissió a tercers, de dues parades del mercat de venda no sedentària dels dissabtes.

 • Registre: 202110115832
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Badalona

Designació d'alcalde accidental durant el dia 9 de setembre de 2021.

 • Registre: 202110114384
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Badalona

Nomenament de funcionaris de carrera.

 • Registre: 202110115420
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Estimació parcial d'un recurs contenciós administratiu.

 • Registre: 202110114316
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Estimació parcial d'un recurs contenciós administratiu interposat a nom de l'entitat Garaje Catedral, SL, contra l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona.

 • Registre: 202110114317
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Estimació parcial d'un recurs contenciós administratiu interposat a nom de l'entitat Hotel Colón, contra l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona.

 • Registre: 202110114318
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Estimació parcial d'un recurs contenciós administratiu interposat a nom de l'entitat Valor Singular, SL, contra l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona.

 • Registre: 202110114320
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Estimació parcial d'un recurs contenciós administratiu interposat a nom del Gremi d'Hotels de Barcelona, SL, contra l'aprovació definitiva del Manual Operatiu del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic (PEUAT).

 • Registre: 202110114321
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Estimació parcial d'un recurs contenciós administratiu interposat a nom de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, SL, contra l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona.

 • Registre: 202110114322
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de les bases per a la gestió cívica del Casal de barri Can Portabella i la selecció de l'entitat gestora en règim de concurrència.

 • Registre: 202110114966
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de les bases per a la gestió cívica del Casal de barri Torre La Sagrera i la selecció de l'entitat gestora en règim de concurrència.

 • Registre: 202110114968
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu de rehabilitació integral del Museu Martorell al Parc de la Ciutadella, al districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202110115354
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Interrupció del termini màxim per a resoldre el procediment d'aprovació del Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202110115359
 • Data de publicació: 23/09/2021
 • Corregeix a: 202110045447

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu - Tram 2, entre el carrer de Joan Torras i la plaça Mossèn Clapés, al districte de Sant Andreu.

 • Registre: 202110115360
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu del nou equipament de les Cases Barates del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu.

 • Registre: 202110115362
 • Data de publicació: 23/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU 2 del PMU de l'illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer de Provençals.

 • Registre: 202110115157
 • Data de publicació: 23/09/2021