Menú Contingut principal

S'han trobat 81 resultats per la seva cerca, mostrant del 61 al 80

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació definitiva del Projecte d'obres de manteniment i millora de la via pública al municipi.

 • Registre: 202110114343
 • Data de publicació: 21/09/2021

Ajuntament d'Òdena

Bases de la convocatòria que han de regir l'adjudicació de dues autoritzacions d'ús comú especial d'un bé de domini públic, en règim de concurrència competitiva, per a la prestació del servei de podologia als habitants del municipi.

 • Registre: 202110113350
 • Data de publicació: 21/09/2021

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Aprovació inicial de l'estudi de viabilitat per a la contractació de la concessió del servei de biomassa forestal.

 • Registre: 202110115289
 • Data de publicació: 21/09/2021

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Cultura

Aprovació de la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, destinada a donar suport a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o professionals l'any 2021.

 • Registre: 202110115009
 • Data de publicació: 21/09/2021

Diputació de Barcelona. Oficina de Difusió Artística

Aprovació de la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021.

 • Registre: 202110115008
 • Data de publicació: 21/09/2021

Diputació de Barcelona. Servei d'Administració de Recursos Humans

Nomenament de personal eventual.

 • Registre: 202110115185
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 20 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 512/2020.

 • Registre: 202110113055
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 24 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 20.07.2023 de les actuacions 55/2021.

 • Registre: 202110113017
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de citació l'01.06.2022 de les actuacions 260/2021.

 • Registre: 202110113007
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 27 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 16.03.2022 de les actuacions 135/2021.

 • Registre: 202110113280
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 27 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 16.02.2022 de les actuacions 77/2021.

 • Registre: 202110113281
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 27 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 1010/2016.

 • Registre: 202110114263
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

Edicte de notificació de citació el 04.11.2021 de les actuacions 342/2020.

 • Registre: 202110113436
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 1021/2019.

 • Registre: 202110113437
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 2 de Mataró

Edicte de notificació de citació el 21.01.2022 de les actuacions 484/2021.

 • Registre: 202110113260
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 1 de Terrassa

Edicte de notificació de resolució de les actuacions 844/2020.

 • Registre: 202110113042
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 1 de Terrassa

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 293/2021.

 • Registre: 202110113044
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 1 de Terrassa

Edicte de notificació de citació el 14.03.2022 de les actuacions 433/2021.

 • Registre: 202110113045
 • Data de publicació: 21/09/2021

Jutjat Social núm. 2 de Terrassa

Edicte de notificació de citació el 09.12.2021 de les actuacions 330/2021.

 • Registre: 202110113324
 • Data de publicació: 21/09/2021

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de Plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa TICCámaras 2021.

 • Registre: 202110114370
 • Data de publicació: 21/09/2021