Menú Contingut principal

S'han trobat 113 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya. Barcelona

Información pública y convocatoria al levantamiento de las Actas previas a la Ocupación de bienes y derechos afectados por la Modificación núm. 2 de las obras de la autovía B-40, en el tramo: Olesa de Monserrat-Viladecavalls de la provincia de Barcelona.

 • Registre: 202110112635
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament d'Avià

Publicació del resum per capítols del pressupost de la corporació de 2021, una vegada aprovada definitivament la modificació 01/21.

 • Registre: 202110112822
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat de la pràctica d'esports en recinte cobert, en local situat a l'avinguda Rio de Janeiro 42 (locals L2-06 i L3-01 del recinte SOM Multiespai).

 • Registre: 202110113561
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva de la declaració de tot l'àmbit del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge tens.

 • Registre: 202110113769
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Berga

Aprovació del padró del mes de juliol de 2021 de l'Escola Bressol Municipal.

 • Registre: 202110112979
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Berga

Aprovació de l'annex 2021_7 de l'Ordenança fiscal general de preus públics, corresponent als preus públics de l'Escola Municipal de Música de Berga (EMMB).

 • Registre: 202110112980
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Berga

Aprovació de l'annex 2021_6 de l'Ordenança fiscal general de preus públics, corresponent al preu públic de l'Escola Bressol Municipal.

 • Registre: 202110112982
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Berga

Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament per l'obtenció del grau professional de música del Conservatori de Música dels Pirineus.

 • Registre: 202110112984
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Berga

Aprovació de la quarta modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019.

 • Registre: 202110112985
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Berga

Aprovació de la primera modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020.

 • Registre: 202110112987
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Cabrera de Mar

Aprovació del compte general de l'exercici 2019.

 • Registre: 202110114618
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació i exposició pública del padró de la taxa d'abonament mensual d'aparcament soterrat, corresponent al mes de setembre de 2021.

 • Registre: 202110113218
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Canovelles

Sol·licitud de llicència d'obres i usos provisionals per l'adequació d'un local per a la venda d'accessoris mòbils i reparació de patinets, al carrer de la Riera, núm. 14, baixos.

 • Registre: 202110112824
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Castelldefels

Aprovació definitiva de les bases específiques de l'atorgament de subvencions al preu per a consum local.

 • Registre: 202110113740
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Castellgalí

Bases i convocatòria pública per a la realització de proves selectives, mitjançant concurs-oposició en règim de personal laboral, per a la creació d'una borsa de conserge d'escola.

 • Registre: 202110112666
 • Data de publicació: 20/09/2021
 • Corregit per: 202110115432

Ajuntament de Castellterçol

Convocatòria per cobrir el lloc de treball de secretari-interventor amb caràcter urgent i inajornable.

 • Registre: 202110113587
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Centelles

Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a reformes comunitàries.

 • Registre: 202110114786
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aprovació de la proposta de modificació núm. 3, de la delegació d'atribucions i de signatura de documents de la Secretaria General.

 • Registre: 202110112897
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament de Cubelles

Aprovació definitiva del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110114613
 • Data de publicació: 20/09/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Aprovació inicial del Pla especial d'equipaments per a la construcció d'una escola de formació professional al carrer de Laureà Miró, núm. 1-5, i el carrer Caquis, núm. 2-10.

 • Registre: 202110112809
 • Data de publicació: 20/09/2021