Menú Contingut principal

S'han trobat 131 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona per als anys 2021 i 2022.

 • Registre: 202110113136
 • Data de publicació: 17/09/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Convocatòria per regular en concurrència competitiva la selecció d'iniciatives innovadores d'emprenedoria social i tecnològica adreçades a generar teixit econòmic amb capacitat d'innovació, 2021.

 • Registre: 202110113500
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament d'Alella

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

 • Registre: 202110112275
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 16/21.

 • Registre: 202110112397
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament d'Argentona

Rectificació d'errada en la delegació d'autorització en una regidora per a la celebració d'un matrimoni civil.

 • Registre: 202110112405
 • Data de publicació: 17/09/2021
 • Corregeix a: 202110104612

Ajuntament d'Avinyó

Aprovació inicial del Projecte d'obres per a la substitució del sistema de generació de clima al local Catalunya.

 • Registre: 202110112426
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Badalona

Nomenament de funcionaris de carrera.

 • Registre: 202110112487
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Bases i convocatòria del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a l'accés a una plaça del lloc de treball d'interventor/a municipal.

 • Registre: 202110113567
 • Data de publicació: 17/09/2021
 • Corregit per: 202110119728

Ajuntament de Barcelona

Convocatòria de la 6a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència masclista.

 • Registre: 202110112263
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de les bases del Premi Barcelona Sports Tech.

 • Registre: 202110112597
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de l'exercici 2021 de l'Institut Municipal d'Informàtica, l'Institut Municipal de Serveis Socials, l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, l'Institut Barcelona Esports, i l'Institut Municipal de Mercats en concepte de crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110114187
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte actualitzat de reurbanització dels carrers Lleó XIII i Garcia Mariño (tram C), al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Registre: 202110113021
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu d'arranjament de la planta soterrani -1 i la planta soterrani -2 del Parc de Bombers de Vall d'Hebron del carrer Coll i Alentorn, 5 al districte d'Horta-Guinardó.

 • Registre: 202110113022
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte per a l'adequació del creuament i de l'espai, definit pels carrers de Copèrnic i Vallmajor cantó sud, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Registre: 202110113084
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte de reurbanització del carrer Escoles Pies, entre els carrers Vergós i Carrencà, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Registre: 202110113086
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu de transplantament de les palmeres afectades pel nou accés al Port Olímpic i l'aparcament sota l'avinguda Litoral, al districte de Sant Martí.

 • Registre: 202110113087
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu del desamiantat de la coberta de l'antiga nau industrial del carrer Pallars 217, al districte de Sant Martí.

 • Registre: 202110113089
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació parcial de les finques núm. 8 i 10 del passeig Sant Joan, al barri de Fort Pienc, al districte de l'Eixample.

 • Registre: 202110112269
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del subsector 5 del PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades Ponent.

 • Registre: 202110113754
 • Data de publicació: 17/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

Resolució d'aprovació de les mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.

 • Registre: 202110113179
 • Data de publicació: 17/09/2021