Menú Contingut principal

Temporalment, la cerca textual només està disponible des de juny de 2010 fins avui

S'han trobat 65 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Abrera

Aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària de creació de la nova zona de jocs de Can Morral.

 • Registre: 202110112970
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament d'Abrera

Aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària de millora de la zona de jocs infantils de Ca n'Amat.

 • Registre: 202110112971
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament d'Abrera

Aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària d'espai de lleure i convivència a Can Morral.

 • Registre: 202110112972
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament d'Abrera

Aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària de millora de la zona de jocs infantils de Les Carpes (Parc de la Tortuga).

 • Registre: 202110112973
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament d'Argentona

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021.

 • Registre: 202110113790
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Balenyà

Exposició pública del compte anual general del pressupost de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110113889
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució definitiva de la convocatòria de promoció d'activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals per a l'any 2021.

 • Registre: 202110112858
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació de l'operador econòmic de l'activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l'empresa pública municipal Foment de Ciutat SA.

 • Registre: 202110113713
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu del nou accés al Port Olímpic i a l'aparcament sobre l'avinguda Litoral a Barcelona, al districte de Sant Martí.

 • Registre: 202110112819
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu de la intervenció arquitectònica per a la conversió del conjunt Padellàs/Llibreteria en MUHBA-Casa de la Història, al districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202110112848
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Educació

Modificació dels articles 2.3, 3.1.1 i 3.1.5 del text refós de la regulació dels preus públics pels serveis d'educació per al curs 2021-2022 i següents, per a les escoles bressol municipals, les escoles municipals de música, el Conservatori Municipal de Música i el Planetari Municipal.

 • Registre: 202110112990
 • Data de publicació: 16/09/2021
 • Corregit per: 202110121704

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació definitiva del Projecte de delimitació del polígon d'actuació urbanística 4, de la 4a fase d'execució de la unitat d'actuació B de la modificació del Pla general metropolità al polígon de les Cases Barates del Bon Pastor.

 • Registre: 202110113251
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del polígon d'actuació urbanística 4, de la 4a fase d'execució de la unitat d'actuació B de la modificació del Pla general metropolità al polígon de les Cases Barates del Bon Pastor.

 • Registre: 202110113254
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Borredà

Exposició pública d'aprovació del Pla i programa de verificació d'activitats al municipi per als anys 2021-2025.

 • Registre: 202110112058
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Bases i convocatòria del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat i espais públics com a funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la plaça, i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110112094
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Rectificació d'error material en l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021.

 • Registre: 202110113738
 • Data de publicació: 16/09/2021
 • Corregeix a: 202110051596

Ajuntament de Castelldefels

Delegació de les funcions de l'Alcaldia en favor d'una regidora per a la celebració de matrimonis civils.

 • Registre: 202110113741
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Cubelles

Bases de la convocatòria pública per a la creació, mitjançant el sistema de concurs, d'una borsa de treball de classe tècnica superior A1 per a la cobertura de vacants en els llocs de treball de TAE d'Hisenda o TAE de Serveis Econòmics.

 • Registre: 202110112956
 • Data de publicació: 16/09/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Modificació del Cartipàs.

 • Registre: 202110112794
 • Data de publicació: 16/09/2021

Ajuntament de Gironella

Aprovació definitiva del règim de retribucions del càrrec d'Alcaldia en règim de dedicació parcial.

 • Registre: 202110111802
 • Data de publicació: 16/09/2021