Menú Contingut principal

S'han trobat 50 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Argentona

Exposició pública de l'aprovació dels padrons de la taxa de conservació del Cementiri Municipal (vell) i del Cementiri Municipal Vall de Clarà, exercici 2021.

 • Registre: 202110109139
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió, per mobilitat funcional, del lloc de treball de tècnic/a d'organització.

 • Registre: 202110109194
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de treball d'interventor/a.

 • Registre: 202110110590
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública de l'expedient per a la cessió a l'Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample de l'ús del local baixos i altell del carrer Aragó núm. 317, amb la finalitat de destinar-lo a la dinamització del barri i al foment de l'associacionisme en el barri de la dreta de l'Eixample.

 • Registre: 202110109610
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Ampliació del termini de sol·licituds, fins el dia 15 de setembre de 2021, de la convocatòria de subvencions per a inversions per a la realització d'estudis d'impacte acústic, la instal·lació de limitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic dels establiments de música en viu, per a l'any 2021.

 • Registre: 202110110241
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Ampliació del termini de sol·licituds, fins el dia 15 de setembre de 2021 de la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes, per a l'any 2021.

 • Registre: 202110110242
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Ampliació del termini de sol·licituds, fins el dia 15 de setembre de 2021, de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes d'experimentació i innovació de l'any 2021.

 • Registre: 202110110246
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Calders

Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per l'estabilització del treball temporal.

 • Registre: 202110109652
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de dues places de treballador/a social, vacants a la plantilla de personal laboral.

 • Registre: 202110109060
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Bases que regeixen la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, de tres places d'auxiliar administratiu/va.

 • Registre: 202110109061
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació de la convocatòria per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic en concepte d'activitats extraescolars, per al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110105632
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte de millores d'accessibilitat a les dependències municipals del carrer Portugal.

 • Registre: 202110109657
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Delegació de funcions d'Alcaldia.

 • Registre: 202110109113
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Castellví de la Marca

Exposició pública de l'acord de la Comissió Especial de Comptes de l'aprovació del compte general de l'any 2020.

 • Registre: 202110110479
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Cubelles

Aprovació de la convocatòria i bases per a la concessió d'ajuts econòmics en forma de vals de compra per a petites empreses, comerços i autònoms.

 • Registre: 202110110561
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Exposició pública del Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics, sobre la finca situada al polígon 9, parcel·la 27 del Collet.

 • Registre: 202110109064
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Malla

Acord de la segona convocatòria i aprovació de les bases per a la contractació d'un/a treballador/a, per a la realització de tasques de manteniment dels béns i serveis públics de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110110374
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament del Masnou

Aprovació definitiva del Projecte executiu d'urbanització de l'àrea esportiva del Parc Vallmora.

 • Registre: 202110110554
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Aprovació inicial de la proposta de modificació puntual del POUM per a la nova plaça de la Cooperativa.

 • Registre: 202110110493
 • Data de publicació: 06/09/2021

Ajuntament de Pallejà

Aprovació definitiva de les memòries valorades per a la remodelació del parc de la vila i per a la millora del verd urbà.

 • Registre: 202110109175
 • Data de publicació: 06/09/2021