Menú Contingut principal

S'han trobat 107 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Abrera

Modificació de les bases reguladores del procés de selecció per cobrir un lloc temporal de tècnic/a de prospecció d'empreses i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110100041
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació provisional de la imposició i ordenació de contribucions especials.

 • Registre: 202110097731
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Nomenament d'un funcionari interí per màxima urgència com a agent de la Policia Local.

 • Registre: 202110097959
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria dels Premis Escoles+Sostenibles de 2021.

 • Registre: 202110099257
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva de diversos projectes d'instal·lació d'un punt de recàrrega ràpida.

 • Registre: 202110100025
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Pla de cales de permeabilitat a l'àmbit dels quatre nous eixos verds i noves places del Programa superilla Barcelona, al districte de l'Eixample.

 • Registre: 202110099035
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació del Projecte executiu per a la col·locació de ventiladors de gran format al mercat de Canyelles.

 • Registre: 202110097743
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Resolució de la Junta Electoral de les eleccions 2021 de persones representants del sector de discapacitat al Consell Rector.

 • Registre: 202110097727
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament del Brull

Suspensió de la tramitació de plans, projectes i llicències urbanístiques.

 • Registre: 202110097723
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Cabrera de Mar

Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 8/2021, en la modalitat de transferència de crèdit.

 • Registre: 202110099062
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Calaf

Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària.

 • Registre: 202110098021
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Aprovació definitiva de la Carta de serveis del Servei d'Habitatge.

 • Registre: 202110098147
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació inicial del conveni urbanístic per a la modificació de la qualificació urbanística de les finques del carrer Itàlia 1 i 5, i millora dels accessos.

 • Registre: 202110100045
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Castellfollit del Boix

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110098043
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Castellfollit del Boix

Delegació en la primera tinent d'alcalde, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia durant el període d'absència per incapacitat laboral de l'alcalde.

 • Registre: 202110098049
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Castellví de la Marca

Aprovació definitiva de l'expedient núm. 11/2021 de modificació de crèdits, en la modalitat de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i baixes de previsions d'ingrés amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.

 • Registre: 202110100060
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació del padró de la matrícula del curs 2021-2022 de l'Escola Municipal de Música.

 • Registre: 202110097710
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Cervelló

Nomenament d'un funcionari de carrera com a agent de la Policia Local.

 • Registre: 202110098099
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Cervelló

Nomenament de funcionaris de carrera per a la provisió de dues places de caporal.

 • Registre: 202110098106
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Autorització i delegació de funcions de l'interventor en relació amb la informació ISPA.

 • Registre: 202110097903
 • Data de publicació: 23/07/2021