Menú Contingut principal

S'han trobat 147 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Modificació dels estatuts del Sindicat d'Activitats Diverses del Vallès Oriental adherit a la Confederació General del Treball - CGT.

 • Registre: 202110097561
 • Data de publicació: 22/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Abrera

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 09/2021 del pressupost general per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110098669
 • Data de publicació: 22/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Arenys de Mar

Nomenament d'un funcionari de carrera.

 • Registre: 202110097347
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament d'Arenys de Mar

Aprovació inicial i exposició pública de la cessió gratuïta i a precari a la Fundació Aprenem Maresme, de familiars de persones amb TEA (Trastorns de l'Espectre Autista) dels locals 11 i 12 ubicats a la primera planta de l'edifici Xifré.

 • Registre: 202110097366
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament d'Arenys de Mar

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110097373
 • Data de publicació: 22/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Bagà

Delegació d'Alcaldia per a la celebració d'un matrimoni.

 • Registre: 202110098651
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Modificació dels estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital.

 • Registre: 202110097445
 • Data de publicació: 22/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública de l'expedient per a la cessió a l'Associació de Joves de Sant Genis dels Agudells, de l'ús en precari de la planta baixa i espai enjardinat adjacent de la finca del carrer Natzaret núm. 107, amb la finalitat de destinar-lo a les activitats i projectes que li són pròpies, obertes al barri i altres entitats.

 • Registre: 202110098582
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública de l'expedient de la cessió d'ús compartida del local situat al carrer Margarit núm. 23 a favor de l'Associació de veïns i veïnes del Poble Sec.

 • Registre: 202110098583
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública de l'expedient de la cessió d'ús compartida del local situat al carrer Margarit núm.23 a favor de l'APA Poble Sec Club Esportiu.

 • Registre: 202110098585
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública de l'expedient de cessió d'ús en precari del local situat al carrer Elkano núm. 61, amb caràcter gratuït i per un termini de 4 anys a favor de la Federació Coordinadora d'Entitats del Poble Sec.

 • Registre: 202110099015
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del Projecte tècnic de consolidació estructural i restauració de les restes arquitectòniques de la masia de Can Valent, del districte de Nou Barris.

 • Registre: 202110099619
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució d'atorgament i denegació definitiva de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis d'àmbit de districte i de ciutat per a l'any 2021.

 • Registre: 202110099675
 • Data de publicació: 22/07/2021
 • Corregit per: 202110102246

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Begues

Exposició pública del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110097057
 • Data de publicació: 22/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calella

Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de l'edifici catalogat per a Centre Cívic Municipal Germanes Saula Palomer.

 • Registre: 202110097577
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Canovelles

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110097616
 • Data de publicació: 22/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canyelles

Aprovació definitiva de l'operació jurídica complementaria núm. 2 del Projecte de reparcel·lació les Palmeres, exclòs polígon II.

 • Registre: 202110097312
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Castellnou de Bages

Informació pública de l'expedient d'aprovació del Projecte per a la construcció d'una explotació ramadera ecològica a la finca el Flequer.

 • Registre: 202110097513
 • Data de publicació: 22/07/2021

Ajuntament de Castellví de Rosanes

Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2021, per crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110097233
 • Data de publicació: 22/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació del padró corresponent a l'abonament a les instal·lacions del Parc Esportiu Municipal Guiera i taquilla trimestral del mes de juliol de l'any 2021.

 • Registre: 202110097472
 • Data de publicació: 22/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació