Menú Contingut principal

S'han trobat 121 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació dels padrons i llistats cobratoris del tribut metropolità, exercici 2021, corresponents als municipis de Barberà del Vallès, Castelldefels, Cornellà de Llobregat i Gavà.

 • Registre: 202110094871
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament d'Alella

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

 • Registre: 202110093297
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament d'Alella

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per a drets d'examen per a la participació en processos selectius.

 • Registre: 202110093301
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament d'Alella

Aprovació definitiva del Projecte executiu per a la instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària a partir de l'ús de biomassa per alimentar dos equipaments municipals.

 • Registre: 202110093307
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Contractació de personal laboral en el marc del Pla de reactivació de l'ocupació 2021, de la Diputació de Barcelona.

 • Registre: 202110093507
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Contractació de personal com a monitores del casal d'estiu 2021.

 • Registre: 202110093538
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Convocatòria per al nomenament de jutge/ssa de pau substitut/a.

 • Registre: 202110093562
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de casal d'estiu.

 • Registre: 202110094008
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Balenyà

Aprovació de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202110094128
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Bigues i Riells

Convocatòria de subvenciones de concurrència competitiva del Servei de Cultura per a l'any 2021.

 • Registre: 202110094902
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Bigues i Riells

Convocatòria de subvencions de concurrència competitiva per a les associacions de famílies d'alumnes que realitzin projectes de millora a les escoles, per a l'any 2021.

 • Registre: 202110094967
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Bigues i Riells

Convocatòria de subvencions de concurrència competitiva del Servei d'Esports per a l'any 2021.

 • Registre: 202110094986
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Bigues i Riells

Convocatòria de subvencions de concurrència competitiva del Servei de Cooperació per a l'any 2021.

 • Registre: 202110094993
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Bigues i Riells

Convocatòria de subvencions de concurrència competitiva del Servei de Joventut per a l'any 2021.

 • Registre: 202110095006
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Calella

Bases i convocatòria per a la provisió mitjançant concurs de mobilitat horitzontal d'una plaça d'inspector/a de Policia Local.

 • Registre: 202110093052
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Calella

Atorgament de subvencions concedides per l'Ajuntament.

 • Registre: 202110093539
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202110093077
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació inicial del Projecte constructiu per a la substitució dels ascensors per rampes d'accés al pas soterrani que creua la carretera N-II a l'alçada de la ronda St. Elm.

 • Registre: 202110093208
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Carme

Aprovació inicial del Projecte constructiu d'ampliació de la xarxa de clavegueram del nucli antic.

 • Registre: 202110095723
 • Data de publicació: 13/07/2021

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del servei públic del Parc Esportiu Municipal Guiera.

 • Registre: 202110093400
 • Data de publicació: 13/07/2021