Menú Contingut principal

S'han trobat 169 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Mediona

Aprovació inicial de la rectificació i actualització de l'inventari general de béns, drets i obligacions de la corporació.

 • Registre: 202110080443
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Moià

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2021, del pressupost municipal per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110080512
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Moià

Exposició pública del compte general de l'exercici 2019.

 • Registre: 202110081416
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Convocatòria d'ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2021, com a conseqüència d'execucions hipotecàries i anàlegs de l'habitatge habitual.

 • Registre: 202110081409
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Convocatòria del procediment per a la creació d'un fons per garantir la igualtat entre propietaris i llogaters amb títol de família nombrosa que tinguin assumit el pagament de l'IBI.

 • Registre: 202110081524
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Convocatòria de subvencions per a les persones propietàries d'habitatges que ofereixen un lloguer social, per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110081532
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Convocatòria d'ajuts a persones i famílies que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110081554
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Montcada i Reixac

Rectificació de l'error material de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.

 • Registre: 202110080610
 • Data de publicació: 09/06/2021
 • Corregeix a: 2018003703

Ajuntament de Montcada i Reixac

Bases específiques del procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per l'existència de plaça vacant de tècnic/a d'administració general de la plantilla de personal funcionari.

 • Registre: 202110080675
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació inicial del Projecte de reforma dels conductes de les piscines del CEM.

 • Registre: 202110082670
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Pacs del Penedès

Aprovació inicial del conveni urbanístic relatiu a la preparació d'una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament a l'àmbit del paratge d'Els Pastells.

 • Registre: 202110080595
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Palafolls

Aprovació de les liquidacions del Centre obert per a persones grans amb dependència, corresponents al mes de maig de 2021.

 • Registre: 202110081539
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament del Prat de Llobregat

Contractació temporal, amb caràcter de màxima urgència, d'un tècnic de programa a la Secció d'Ocupació i Economia Social.

 • Registre: 202110080626
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament del Prat de Llobregat

Convocatòria de concessió de subvencions per al pagament del lloguer social, any 2021.

 • Registre: 202110081385
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Premià de Dalt

Bases reguladores del procés de selecció per a la cobertura, en règim de funcionari de carrera i pel sistema de concurs-oposició lliure, d'una plaça vacant de tècnic/a de comunicació, i creació de borsa de treball.

 • Registre: 202110080489
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Premià de Dalt

Creació del Registre públic de funcionaris habilitats per a la identificació i signatura electrònica de les persones interessades.

 • Registre: 202110080492
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Ripollet

Suspensió de llicències per a usos recreatius vinculats als jocs i apostes.

 • Registre: 202110080620
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de la Roca del Vallès

Aprovació inicial de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110080433
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals

Aprovació inicial del Pla d'acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Occidental.

 • Registre: 202110080437
 • Data de publicació: 09/06/2021

Ajuntament de Rupit i Pruit

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110081684
 • Data de publicació: 09/06/2021