Menú Contingut principal

S'han trobat 214 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Gisclareny

Informació pública de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110080734
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Convocatòria per a la concessió de beques per a llicenciats o graduats universitaris amb la finalitat de promoure l'estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials.

 • Registre: 202110080802
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Jorba

Aprovació de l'esmena a les bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per constituir una borsa de treball d'oficials de primera de brigada (oficials de serveis).

 • Registre: 202110081046
 • Data de publicació: 08/06/2021
 • Corregeix a: 202110069538

Ajuntament de la Llacuna

Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110080011
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de la Llagosta

Bases i convocatòria per constituir una borsa de treball d'arquitectes.

 • Registre: 202110079724
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de la Llagosta

Nomenament d'un funcionari interí com a agent de la Policia Local.

 • Registre: 202110080060
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Llinars del Vallès

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2021.

 • Registre: 202110080933
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Llinars del Vallès

Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110080935
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110079600
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Manresa

Substitució transitòria per absència de l'alcalde president els dies 6, 7 i 8 de juny de 2021.

 • Registre: 202110081047
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Martorelles

Bases reguladores i convocatòria del procés per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove 2021.

 • Registre: 202110081861
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Martorelles

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de serveis personals - ensenyament per concurs-oposició lliure, en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal.

 • Registre: 202110081870
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Mataró

Aprovació de l'oferta d'ocupació pública (OOP) de l'exercici 2021 i modificació de l'OOP vigent.

 • Registre: 202110079949
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Mataró

Manteniment de la suspensió temporal de l'exposició de productes alimentaris a la via pública als establiments sedentaris.

 • Registre: 202110080927
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Montesquiu

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, grues, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

 • Registre: 202110079626
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Montgat

Aprovació inicial del Projecte d'obres de reconducció del col·lector del Passatge Alt.

 • Registre: 202110080922
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Montgat

Aprovació inicial del Projecte d'obres del mur de contenció al pati de l'Escola Norai.

 • Registre: 202110080923
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Montgat

Aprovació inicial del Projecte d'obres per les escomeses de baixa tensió al barri de Les Costes, fase 1B1.

 • Registre: 202110080925
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Montgat

Aprovació inicial del Projecte d'obres de connexió de la xarxa d'aigües pluvials del carrer Buenos Aires.

 • Registre: 202110080926
 • Data de publicació: 08/06/2021

Ajuntament de Montgat

Aprovació inicial del Projecte d'obres per a l'arranjament de la Biblioteca Tirant lo Blanc.

 • Registre: 202110080928
 • Data de publicació: 08/06/2021