Menú Contingut principal

S'han trobat 223 resultats per la seva cerca, mostrant del 101 al 120

Ajuntament de Veciana

Aprovació inicial de la proposta de modificació del carrerer de la denominació de Ca l'Elies per Cal Lechuga.

 • Registre: 202110079137
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Viladecans

Informació pública de l'expedient de sol·licitud de llicència per a l'activitat de mecanització i muntatge de components metal·lúrgics per automoció, al carrer Margarida Comas, núm. 5-19.

 • Registre: 202110078967
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Viladecans

Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte per a la concessió del servei de la deixalleria municipal i de l'espai Repara Viladecans.

 • Registre: 202110080930
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Viladecavalls

Aprovació inicial del Projecte executiu d'estabilització d'un talús amb tècniques de bioenginyeria del paisatge a la riera de Gaià.

 • Registre: 202110079270
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació inicial de la modificació del sistema d'actuació urbanística al barri Can Rabassa.

 • Registre: 202110078964
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Exposició pública del compte general de l'exercici de 2020.

 • Registre: 202110079568
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Nomenament d'un agent de la Policia Local.

 • Registre: 202110079836
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Vilassar de Mar

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de funcionament de l'Arxiu Municipal Damià Bas i Macià i el seu text refós.

 • Registre: 202110079233
 • Data de publicació: 07/06/2021

Consell Comarcal del Berguedà

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de teleassistència i banc d'ajuts tècnics pels beneficiaris i pels ajuntaments de la comarca del Berguedà.

 • Registre: 202110079053
 • Data de publicació: 07/06/2021

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Modificació del calendari fiscal de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2021.

 • Registre: 202110081383
 • Data de publicació: 07/06/2021

Diputació de Barcelona. Servei d'Administració de Recursos Humans

Assignació de dedicació exclusiva de càrrec a un diputat.

 • Registre: 202110081558
 • Data de publicació: 07/06/2021

Diputació de Barcelona. Servei de Planificació de Recursos Humans

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de tècnic/a mitjà/na de gestió adscrit a la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica (convocatòria M-43/21).

 • Registre: 202110080195
 • Data de publicació: 07/06/2021

Diputació de Barcelona. Servei de Planificació de Recursos Humans

Convocatòria per a la provisió pel sistema de concurs específic del lloc de tècnic/a assessor/a en control intern en l'àmbit dels ingressos, adscrit a la Secció de Control Financer-Diba del Servei de Control Financer amb dependència de la Intervenció General.

 • Registre: 202110081138
 • Data de publicació: 07/06/2021

Mancomunitat Tegar del Garraf

Informació pública del compte general del pressupost de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110079414
 • Data de publicació: 07/06/2021

Mancomunitat per a l'Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia

Exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110079304
 • Data de publicació: 07/06/2021

Mancomunitat per a l'Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia

Exposició pública del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2020.

 • Registre: 202110079312
 • Data de publicació: 07/06/2021

Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 180/2020.

 • Registre: 202110079000
 • Data de publicació: 07/06/2021

Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 163/2019.

 • Registre: 202110079290
 • Data de publicació: 07/06/2021

Jutjat de Primera Instància núm. 57 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 608/2019.

 • Registre: 202110078972
 • Data de publicació: 07/06/2021

Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Sabadell

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 111/2017.

 • Registre: 202110079314
 • Data de publicació: 07/06/2021