Menú Contingut principal

S'han trobat 183 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte executiu de l'Arxiu Municipal al terme municipal de Ripollet.

 • Registre: 202110010531
 • Data de publicació: 19/02/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Convocatòria pública per a la constitució d'una borsa de treball de graduats/ades en arquitectura tècnica i edificació en pràctiques adscrits/tes a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic.

 • Registre: 202110010532
 • Data de publicació: 19/02/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació inicial del Projecte d'execució del mòdul C de l'edifici del Molí, al terme municipal de Molins de Rei.

 • Registre: 202110010533
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament d'Alella

Bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic mig de cultura (Can Manyé), mitjançant concurs oposició lliure.

 • Registre: 202110010463
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament d'Alella

Bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic mig de cultura (Can Lleonart), mitjançant concurs oposició lliure.

 • Registre: 202110010471
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament d'Alella

Bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'inspector de via pública i obres, mitjançant concurs oposició lliure.

 • Registre: 202110010473
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Badalona

Aprovació definitiva del Projecte d'obres de reparació del mur de contenció i reurbanització de l'espai al carrer Veneçuela/Dr. Bassols del barri de Sant Joan de Llefià.

 • Registre: 202110010792
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Badalona

Aprovació del padró de contribuents de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110011892
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació de la segona convocatòria per l'accés al registre de sol·licitants d'habitatge adaptat.

 • Registre: 202110010582
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació de l'establiment d'un nou sistema de documentació de les sessions del Consell Municipal, dels Consells de Districte i d'altres òrgans col·legiats a partir del seu enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge.

 • Registre: 202110011173
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució d'atorgament i denegació dels recursos potestatius de reposició de la convocatòria de subvencions que atorga l'Ajuntament per al foment de l'inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes, 2019.

 • Registre: 202110011782
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució de recursos de reposició relatius a la convocatòria del Programa de subvencions a treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats pel cessament de l'activitat o la davallada de l'activitat econòmica (Programa Autono+ Barcelona).

 • Registre: 202110011786
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació del PGM per a la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia.

 • Registre: 202110013244
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Modificació de la convocatòria de les subvencions de l'lnstitut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència 2019.

 • Registre: 202110011965
 • Data de publicació: 19/02/2021
 • Corregeix a: 2019023250

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Encàrrec de gestió de l'Ajuntament a l'Institut de Cultura de Barcelona de l'exercici de totes les accions necessàries per a la celebració de la quinzena edició de la Biennal Manifesta a la ciutat de Barcelona l'any 2024.

 • Registre: 202110011976
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Nomenaments del primer i segon tinents d'alcalde de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110010686
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per cobrir una plaça de secretari/a-interventor/a corresponent a la convocatòria 2020.

 • Registre: 202110013354
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Nomenament d'una funcionària interina com a tècnica mitjana de Promoció Econòmica.

 • Registre: 202110010772
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Calella

Nomenament de personal funcionari.

 • Registre: 202110010283
 • Data de publicació: 19/02/2021

Ajuntament de Castelldefels

Convocatòria que ha de regir el procediment per a la constitució d'una borsa de treball de perfil tècnic/a mitjà/ana, subgrup A2, amb adscripció a l'Àrea d'Esports.

 • Registre: 202110010783
 • Data de publicació: 19/02/2021