Menú Ir al contenido principal

La búsqueda textual está disponible desde el 1 de enero de 1998 hasta hoy.

Filtros activos

Se encontraron 13 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 13

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans. Oficina d'Accés i Gestió de la Contractació

Aprovació de les bases i la convocatòria S-11/22 del procés selectiu de personal tècnic/a superior en esports i constitució d'una borsa de treball.

 • Registro: 202210113137
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans. Servei de Planificació de Recursos Humans

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal.

 • Registro: 202210113014
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans. Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

 • Registro: 202210113100
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans. Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic

Aprovació inicial de la plantilla de personal laboral de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, vinculada al Pla d'ordenació de recursos humans 2022-2025.

 • Registro: 202210113101
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Cultura

Convocatòria de subvencions destinades a finançar l'activitat cultural d'ateneus que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2022.

 • Registro: 202210113362
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat referida a funcions de gestió i recaptació de tributs, d'altres ingressos de dret públic municipals i de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

 • Registro: 202210113216
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Figaró-Montmany referida a funcions de recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

 • Registro: 202210113218
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Tagamanent referida a funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i de determinats ingressos de dret públic municipals.

 • Registro: 202210113220
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Sant Celoni referida a funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i de determinats ingressos de dret públic municipals.

 • Registro: 202210113221
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de la Comunitat de Regants del Rec de Dalt de la Riera de Vallcàrquera de Figaró-Montmany referida a funcions de recaptació de determinats ingressos de dret públic.

 • Registro: 202210113222
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional

Desistiment del sorteig Diba Challenge.

 • Registro: 202210113598
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Aprovació de la resolució de la convocatòria núm. 202220225120013153 per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social per al curs 2020-2021.

 • Registro: 202210113421
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Diputació de Barcelona. Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Aprovació inicial del Projecte constructiu de l'itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre l'accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, i relació de béns i drets afectats d'expropiació i/o ocupació temporal.

 • Registro: 202210113259
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos