Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 184 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 61 al 80

Ajuntament de Moià

Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, relativa al servei municipal d'abastament aigua potable.

 • Registro: 202210112939
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Molins de Rei

Convocatòria per a les cessions d'ús de les diverses parcel·les municipals destinades a horts urbans.

 • Registro: 202210110928
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Montcada i Reixac

Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm. 73/2022, núm. 76/2022, núm. 77/2022, núm. 81/2022 i núm. 82/2022.

 • Registro: 202210110577
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Montcada i Reixac

Aprovació provisional de l'expedient de modificació de l'article 5.1 de l'Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per la retirada i la immobilització de vehicles en la via pública.

 • Registro: 202210111055
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Montgat

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a superior economista i constitució d'una borsa de treball.

 • Registro: 202210112904
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Montmeló

Aprovació de l'actualització de preus del Projecte d'urbanització del PA16.

 • Registro: 202210111850
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació definitiva del Pla director de salut pública 2022-2025.

 • Registro: 202210110859
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de la Nou de Berguedà

Convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut.

 • Registro: 202210110715
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament d'Olvan

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2022.

 • Registro: 202210111945
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Pacs del Penedès

Iniciació de l'expedient per a la declaració de l'Església Parroquial de Sant Genís com a bé cultural d'interès local, BCIL, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

 • Registro: 202210110866
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Palafolls

Aprovació del padró de la taxa pels serveis generals de l'Escola de Música i Dansa del mes de juliol de 2022 de música.

 • Registro: 202210113028
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Pallejà

Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 53/2022, núm. 54/2022, núm. 55/2022, núm. 56/2022 i núm. 57/2022.

 • Registro: 202210113606
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament del Papiol

Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja d'edificis i instal·lacions municipals.

 • Registro: 202210110591
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament del Papiol

Aprovació definitiva del Projecte ordinari d'obres de reforma interior d'habitatge unifamiliar adossat sense afectació estructural ni canvi de distribució al carrer Pare Remigi, núm. 6.

 • Registro: 202210110596
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament del Papiol

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/2022.

 • Registro: 202210110602
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament del Papiol

Aprovació provisional de la revisió puntual segona de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022, pel que fa a l'Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.

 • Registro: 202210110980
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament del Papiol

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGM PAU Les Escletxes.

 • Registro: 202210110985
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament del Papiol

Aprovació inicial de la modificació puntual de PGM per a la creació d'àmbit de serveis tècnics entre passatge Parellada i Anselm Clavé, cantonada Cardenal Casañas.

 • Registro: 202210110989
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament del Papiol

Aprovació de la forma de gestió del servei públic municipal de Centre d'Atenció a la Gent Gran, prestacions bàsiques, concertades, complementàries i/o accessòries.

 • Registro: 202210111993
 • Fecha de publicación: 01/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Perafita

Aprovació definitiva de l'Ordenança de contribucions especials per a les obres del clavegueram separatiu del carrer Sant Miquel.

 • Registro: 202210110896
 • Fecha de publicación: 01/08/2022