Menú Ir al contenido principal

Esmena d'errors materials detectats en l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, per a l'exercici 2024.

Anunciante:
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202410079245
Corrige a:
202310165000

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación