Menú Ir al contenido principal

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.

Anunciante:
Ajuntament de Montgat
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202410076787

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación