Menú Ir al contenido principal

Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, i núm. 15, reguladora de la taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via publica per a l'exercici 2024 i següents.

Anunciante:
Ajuntament de Dosrius
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202410076485

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación