Menú Ir al contenido principal

Rectificació d'error material de transcripció detectat en els acords d'aprovació de les modificacions d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023, a l'annex 2, Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries, article 6è de quota tributària.

Anunciante:
Ajuntament de Canet de Mar
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202310037683
Corrige a:
202210194742

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación