Menú Ir al contenido principal

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general.

Anunciante:
Ajuntament de la Llacuna
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202210152433

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación