Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 145 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 20

Ajuntament d'Arenys de Mar

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'esports per a l'any 2024 (versió en català i castellà).

 • Registro: 202410088670
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Balenyà

Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2024.

 • Registro: 202410088767
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Balsareny

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de treballador familiar.

 • Registro: 202410087643
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2024 del pressupost general.

 • Registro: 202410089085
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Barcelona

Facultat a la gerent de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat per actuar en representació de la Corporació Municipal en tots aquells actes necessaris per a la tramitació i gestió dels ajuts.

 • Registro: 202410086339
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Barcelona. Barcelona de Serveis Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte relatiu a les obres de substitució de centraletes multipunt i ubicació de nous punts de recàrrega en els aparcaments i dipòsits, per a l'any 2024 (Next Generation, Moves III).

 • Registro: 202410086633
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la MPGM per a l'ordenació del passeig de Circumval·lació.

 • Registro: 202410086646
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma del sistema de protecció contra incendis del Mercat de Tres Torres.

 • Registro: 202410085891
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Establiment temporal dels canals d'entrada dels tràmits de targeta d'aparcament individual i col·lectiva per a persones amb discapacitat, i pròrroga de sis mesos de vigència de les targetes per incidència informàtica.

 • Registro: 202410089290
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials

Aprovació de la creació d'un fons extraordinari per a l'atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic a les persones grans en situació de dependència, empadronades a la ciutat de Barcelona, que requereixen un suport continuat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.

 • Registro: 202410089155
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Caldes de Montbui

Aprovació de la relació dels sectors municipals prioritaris per a garantir les funcions essencials atribuïdes a l'Ajuntament.

 • Registro: 202410085901
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Ajuntament de Caldes de Montbui

Nomenament de personal funcionari de carrera com a tècnica mitjana promoció econòmica-ocupació.

 • Registro: 202410086579
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Caldes de Montbui

Nomenament de personal funcionari de carrera com a tècnica mitjana de promoció econòmica-ocupació.

 • Registro: 202410086600
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Calella

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de tres places d'agent de la Policia Local i la constitució d'una borsa d'interinatge.

 • Registro: 202410089258
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de la taxa de manteniment per l'estacionament a l'aparcament soterrani de Riera Gavarra, corresponent al 2n trimestre de 2024.

 • Registro: 202410087021
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de la taxa per estacionament a l'aparcament soterrani de Riera Gavarra, corresponent al mes de maig de 2024.

 • Registro: 202410087028
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de la taxa de parades, casetes i llocs de venda del mercat municipal, corresponent al 2n trimestre de 2024.

 • Registro: 202410087034
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró del preu públic dels serveis d'escolaritat i serveis complementaris de l'Escola Bressol, corresponent al mes d'abril de 2024.

 • Registro: 202410088292
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de la taxa per l'ocupació a la via pública de taules i cadires amb finalitat lucrativa, corresponent al primer trimestre de l'any 2024.

 • Registro: 202410088362
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Canovelles

Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal per a l'any 2024.

 • Registro: 202410085888
 • Fecha de publicación: 13/05/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación