Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 53 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 20

Ajuntament d'Aiguafreda

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'operari/ària qualificat de neteja viària i la constitució d'una borsa de treball.

 • Registro: 202310000555
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Badalona

Implantació d'una nova activitat d'edifici polivalent amb connexió a l'Hospital a la carretera de Can Ruti, 21.

 • Registro: 202210195863
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Badalona

Implantació d'una nova activitat de consultes externes a la carretera Can Ruti, 21.

 • Registro: 202210195864
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Badalona

Aprovació del text de la segona addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM/UPC) per a la realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli.

 • Registro: 202210195867
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Badalona

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de propietari únic de la modificació puntual del PGM, en l'àmbit de la finca situada al carrer Marina, 40.

 • Registro: 202210195870
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació núm. 5 de la modificació del PERI de Sistrells.

 • Registro: 202210195874
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial de la modificació del Pla general metropolità entorn de Can Tiano.

 • Registro: 202210195877
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana.

 • Registro: 202210195817
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Pla director de l'enllumenat públic.

 • Registro: 202210195833
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Ajuntament de Bagà

Delegació de funcions de Secretaria Intervenció per vacances.

 • Registro: 202210195760
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Ajuntament del Brull

Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023.

 • Registro: 202310000566
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Cabrera d'Anoia

Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023.

 • Registro: 202210196738
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Castellolí

Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2023.

 • Registro: 202210195761
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Castellolí

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2022.

 • Registro: 202210195776
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de l'Espunyola

Esmena d'error material en l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registro: 202310000339
 • Fecha de publicación: 04/01/2023
 • Corrige a: 202210191655

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Granera

Aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2023.

 • Registro: 202210196823
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Granollers

Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2023.

 • Registro: 202310000554
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Ajuntament de Llinars del Vallès

Aprovació definitiva del pressupost consolidat, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2023.

 • Registro: 202210196792
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament del Masnou

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de vigilant cívic fins a la cobertura definitiva de la plaça.

 • Registro: 202210196620
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Matadepera

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica.

 • Registro: 202210195732
 • Fecha de publicación: 04/01/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos