Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 56 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 20

Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya. Barcelona

Información pública del documento complementario al Proyecto de trazado para la mejora de la conexión entre la A-2 y la B-40, en el término municipal de Abrera, fase 1.

 • Registro: 202210118377
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva del Mapa de capacitat acústica.

 • Registro: 202210118423
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte de reforma i ampliació del magatzem de la Brigada Municipal.

 • Registro: 202210118424
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte executiu de reforç estructural de les torres d'il·luminació del Camp de Futbol de la Romànica.

 • Registro: 202210118426
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda

Aprovació del padró de l'impost sobre activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2022.

 • Registro: 202210118745
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda

Aprovació del padró del preu públic per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals corresponent a l'exercici 2022.

 • Registro: 202210118746
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Callús

Aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'educadors/es socials.

 • Registro: 202210118463
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Canyelles

Aprovació inicial del Projecte executiu de pavimentació de la ronda dels Pins del sector urbanístic Vora Sitges.

 • Registro: 202210118365
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2022.

 • Registro: 202210119293
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Cubelles

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de comunicació.

 • Registro: 202210118452
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà

Contraccions de personal laboral temporal, personal laboral fix, personal funcionari en pràctiques i personal funcionari de carrera.

 • Registro: 202210118437
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Fogars de la Selva

Nomenament d'una auxiliar administrativa com a funcionària de carrera.

 • Registro: 202210118466
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de 1a de manteniment i constitució d'una borsa de treball.

 • Registro: 202210118719
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei públic municipal d'escoles bressol.

 • Registro: 202210118866
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. P19/2022.

 • Registro: 202210118720
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. P20/2022.

 • Registro: 202210118722
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. P22/2022.

 • Registro: 202210118723
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Mataró

Desactivació, en fase d'alerta, del Pla d'actuació municipal per inundacions, inclòs en el DUPROCIM.

 • Registro: 202210119181
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Mataró

Aprovació definitiva de modificacions de crèdit del pressupost de 2022.

 • Registro: 202210119183
 • Fecha de publicación: 25/08/2022
 • Corregido por: 202210120867

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Moià

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 14/2022.

 • Registro: 202210119139
 • Fecha de publicación: 25/08/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación