Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 120 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 61 al 80

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la contractació de persones en situació d'atur.

 • Registro: 202210093799
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Nomenament d'una regidora com a membre de la Junta de Govern Local.

 • Registro: 202210093800
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Aprovació del preu públic per a la realització de banyada nocturna a la piscina municipal.

 • Registro: 202210093689
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Delegació de competències d'Alcaldia a favor del primer tinent d'alcalde.

 • Registro: 202210095392
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Ajuntament de Sant Martí Sarroca

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022.

 • Registro: 202210095459
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Sant Martí de Tous

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2022.

 • Registro: 202210093701
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Sant Martí de Tous

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2022.

 • Registro: 202210093707
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Declaració deserta i obertura de nou període extraordinari per a la concessió demanial de la parada i magatzem núm. 8 del Mercat Municipal La Sínia.

 • Registro: 202210094444
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Aprovació inicial del Projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de la millora de la xarxa, actuació núm. 19 del Pla Director.

 • Registro: 202210095101
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Delegació de competències de la Presidència a favor de la primera tinent d'alcaldessa.

 • Registro: 202210094468
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Convocatòria per a la concessió d'ajuts escolars a alumnes amb necessitats socioeconòmiques per al curs 2022-23.

 • Registro: 202210095620
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Aprovació inicial del Projecte d'enderroc de la finca situada al carrer Josep Pedragosa i Banús 2b, afectada per la UA del PERI Santa Coloma Vella II.

 • Registro: 202210096452
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Aprovació dels preus públics de l'Escola Bressol L'Alzina.

 • Registro: 202210095443
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Aprovació dels preus públics pel Casal d'Estiu Pinedes del Castellet.

 • Registro: 202210095445
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Aprovació dels preus públics per cursets de natació d'estiu i per a entrades i abonaments a la piscina d'estiu.

 • Registro: 202210095448
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Exposició pública del compte general de l'Ajuntament i del seu organisme autònom Set Comunicació de l'exercici 2021.

 • Registro: 202210095540
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de director/a de biblioteca.

 • Registro: 202210096341
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Seva

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

 • Registro: 202210093738
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Seva

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'exercici 2022.

 • Registro: 202210094494
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Subirats

Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució modificat per a la instal·lació d'un ascensor exterior a la passarel·la d'Ordal.

 • Registro: 202210095538
 • Fecha de publicación: 22/06/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos