Menú Contingut principal

Resultats del cercador

Resultats amb la paraula “subvencions”

Del dia al

S'han trobat 70 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Aprovació de la resolució de la convocatòria núm. 11363 per a l'atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius d'associacions de famílies d'alumnes.

 • Registre: 2020009362
 • Data de publicació: 17/03/2020

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Convocatòria i bases de les subvencions destinades al finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona.

 • Registre: 2020009596
 • Data de publicació: 23/03/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions 11373/19, per l'atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius d'entitats sense finalitat de lucre.

 • Registre: 2020011771
 • Data de publicació: 20/05/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Aprovació de l'ampliació del termini d'execució de les actuacions subvencionades destinades a finançar projectes educatius durant el curs 2019-2020.

 • Registre: 2020015134
 • Data de publicació: 18/06/2020

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Aprovació de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per al finançament de llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, curs 2018-2019.

 • Registre: 2020025545
 • Data de publicació: 23/09/2020

Diputació de Barcelona. Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Acceptació de les modificacions de les activitats dels projectes presentats a la convocatòria (núm. 202020195120011533).

 • Registre: 2020038491
 • Data de publicació: 23/12/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals.

Aprovació de la liquidació provisional del fons de prestació de foment del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits.

 • Registre: 2020037335
 • Data de publicació: 15/12/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions Internacionals

Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar projectes d'educació per a la ciutadania global per l'any 2021.

 • Registre: 2020021669
 • Data de publicació: 06/08/2020

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l'any 2020.

 • Registre: 2020000739
 • Data de publicació: 13/01/2020
 • Corregit per: 2020005619

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ampliació del termini de sol·licitud dels recursos inclosos al Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l'any 2020 del 6 de febrer de 2020 fins al 13 de febrer de 2020.

 • Registre: 2020003460
 • Data de publicació: 03/02/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa d'ajuts per a emergències municipals (exp. núm. 2020/0001571).

 • Registre: 2020003483
 • Data de publicació: 03/02/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació d'instruccions de gestió de les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

 • Registre: 2020008390
 • Data de publicació: 09/03/2020

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020.

 • Registre: 2020011502
 • Data de publicació: 18/05/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa complementari de sosteniment del servei de l'escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

 • Registre: 2020011528
 • Data de publicació: 18/05/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Resolució provisional del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020.

 • Registre: 2020012807
 • Data de publicació: 29/05/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa complementari Cap municipi enrere, de suport integral als governs locals contra la COVID-19.

 • Registre: 2020012799
 • Data de publicació: 02/06/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del programa sectorial per la millora de camins municipals.

 • Registre: 2020016453
 • Data de publicació: 29/06/2020

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació definitiva i parcial d'ajuts amb justificació fins al 15/10/19 de reconeixement de crèdit i autorització i disposició de despesa.

 • Registre: 2020021456
 • Data de publicació: 03/08/2020

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del catàleg de serveis de l'any 2018 amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2019.

 • Registre: 2020021477
 • Data de publicació: 03/08/2020

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la modificació del règim del Programa d'ajuts per a emergències municipals.

 • Registre: 2020021482
 • Data de publicació: 03/08/2020