Menú Contingut principal

Resultats del cercador

La cerca textual està disponible des de l’1 de gener de 1998 fins avui.

Període


Resultats amb la paraula “subvencions”

Des del dia

S'han trobat 129 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions Internacionals

Aprovació de la relació de projectes seleccionats i desestimats, així com les aportacions econòmiques, en l'atorgament de subvencions de projectes d'Educació per a la Ciutadania Global, any 2021.

 • Registre: 202110006125
 • Data de publicació: 03/02/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions Internacionals

Convocatòria per a la concessió de subvencions amb l'objecte de finançar projectes d'educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre, anys 2023-2024.

 • Registre: 202210108206
 • Data de publicació: 19/07/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023.

 • Registre: 202110004978
 • Data de publicació: 01/02/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de diverses rectificacions i modificacions en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

 • Registre: 202110020506
 • Data de publicació: 02/03/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Modificació de les instruccions de gestió de les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals o instrument de cooperació anàleg.

 • Registre: 202110040812
 • Data de publicació: 22/03/2021

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Pla de xoc d'equipaments responsables 2030, Programa sectorial PGI.

 • Registre: 202110045692
 • Data de publicació: 30/03/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa específic de sosteniment del servei de l'escola bressol municipal pel curs escolar 2018-2019.

 • Registre: 202110065756
 • Data de publicació: 03/05/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació definitiva del Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 - 2a. edició, i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició de la despesa.

 • Registre: 202110072407
 • Data de publicació: 17/05/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Resolució parcial del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0000864).

 • Registre: 202110078983
 • Data de publicació: 31/05/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació definitiva de la línia de suport a projectes específics del Programa complementari de modernització de polígons, exp. núm. 2017/0008791.

 • Registre: 202110081954
 • Data de publicació: 08/06/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Resolució del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del recurs "Finançament en el àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere" de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

 • Registre: 202110084605
 • Data de publicació: 15/06/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació provisional dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 amb termini de justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de març de 2021.

 • Registre: 202110087199
 • Data de publicació: 22/06/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa.

 • Registre: 202110091102
 • Data de publicació: 02/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5 del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018.

 • Registre: 202110091575
 • Data de publicació: 02/07/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació definitiva del Programa complementari, Cap municipi enrere, de suport integral als governs locals contra la COVID-19.

 • Registre: 202110103225
 • Data de publicació: 02/08/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa específic de resiliència local.

 • Registre: 202110121091
 • Data de publicació: 05/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Resolució del procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i esmena d'un error material en la fitxa d'un recurs.

 • Registre: 202110121492
 • Data de publicació: 05/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació provisional del Programa sectorial per a la millora de camins municipals.

 • Registre: 202110124698
 • Data de publicació: 14/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació provisional del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020.

 • Registre: 202110124703
 • Data de publicació: 14/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5 del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins el 18 de gener de 2021.

 • Registre: 202110126209
 • Data de publicació: 18/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació