Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per tipus d'anunci

Imprimir

Criteris de cerca

Data de publicació:
Des de 14/08/2019 Fins a 14/08/2019

S'han trobat 113 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies / Serveis Territorials

 • Registre: 2019029197 - Data publicació: 14/08/2019

  Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les empreses Fitman, SL; Interlock Express, SA; MRW Courier Group, SA i Vigon Oeste, SL.

 • Registre: 2019029198 - Data publicació: 14/08/2019

  Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les empreses Fitman, SL; Interlock Express, SA; MRW Courier Group, SA i Vigon Oeste, SL.

 • Registre: 2019029199 - Data publicació: 14/08/2019

  Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les empreses Fitman, SL; Interlock Express, SA; MRW Courier Group, SA i Vigon Oeste, SL.

Maresme

 • Registre: 2019029148 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació del padró del preu públic del Servei d'Atenció Domiciliària corresponent al mes de juliol de 2019.

Osona

 • Registre: 2019029233 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació inicial del projecte tècnic denominat Conservació i millora del Pla de camins d'Osona - Àrid Reciclat 2017 TES/541/2017.

 • Registre: 2019029234 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 3/2019.

Alella

 • Registre: 2019029159 - Data publicació: 14/08/2019

  Modificació de la relació de llocs de treball per a l'exercici 2019.

 • Registre: 2019029160 - Data publicació: 14/08/2019

  Modificació relativa a la plaça de personal eventual.

 • Registre: 2019029161 - Data publicació: 14/08/2019

  Modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019.

 • Registre: 2019029231 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals.

 • Registre: 2019029235 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació inicial del Reglament municipal del servei de la biblioteca pública Ferrer i Guàrdia.

 • Registre: 2019029237 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal.

 • Registre: 2019029238 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació inicial de modificacions puntuals del Pla d'ordenació urbanística municipal.

Badalona

 • Registre: 2019029388 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació del compte general de la corporació de l'any 2018.

Barcelona

 • Registre: 2019029343 - Data publicació: 14/08/2019

  Modificació temporal de restricció d'horaris comercials al barri de la Vila de Gràcia des del dia 15 d'agost fins el dia 21 d'agost.

 • Registre: 2019029344 - Data publicació: 14/08/2019

  Modificació del règim horari de les terrasses de la Vila de Gràcia, amb motiu de la celebració de la Festa Major de Gràcia.

Berga

 • Registre: 2019029246 - Data publicació: 14/08/2019

  Nomenament d'agent de la Policia Local funcionari de carrera.

 • Registre: 2019029247 - Data publicació: 14/08/2019

  Nomenament d'agent de la Policia Local funcionària interina.

Calldetenes

 • Registre: 2019029369 - Data publicació: 14/08/2019

  Bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de places d'enginyer tècnic/a industrial.

 • Registre: 2019029371 - Data publicació: 14/08/2019

  Aprovació definitiva de l'expedient X2019000450 de transferència de crèdits núm. 5.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona