Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per tipus d'anunci

Imprimir

Criteris de cerca

Data de publicació:
Des de 10/10/2019 Fins a 10/10/2019

S'han trobat 138 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40.

Castelldefels

 • Registre: 2019033763 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.

Castellví de la Marca

 • Registre: 2019033803 - Data publicació: 10/10/2019

  Acords provisionals d'aprovació de l'Ordenança reguladora de la taxa de subministrament domiciliària d'aigua.

 • Registre: 2019033804 - Data publicació: 10/10/2019

  Exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals.

Castellví de Rosanes

 • Registre: 2019033721 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial de la modificació de crèdit 5/2019.

 • Registre: 2019033737 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació definitiva del Projecte tècnic executiu de les actuacions necessàries per adequar l'establiment de pública concurrència per a centre cultural i recreatiu.

 • Registre: 2019033749 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial del Pla director de la xarxa d'abastament d'aigua.

Cerdanyola del Vallès

 • Registre: 2019033770 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació de la modificació de la resolució d'Alcaldia núm. 2.642 de data 15 de juny de 2019, referida a la determinació de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament.

Cervelló

 • Registre: 2019033821 - Data publicació: 10/10/2019

  Atorgament, mitjançant procediment de concessió directa, d'una subvenció singular a l'entitat Segle Nou, Grup d'Estudis i Protecció del Patrimoni Cultural.

 • Registre: 2019034174 - Data publicació: 10/10/2019

  Llista provisional d'admesos i exclosos al procés selectiu per a la provisió d'un/a tècnic/a auxiliar general de serveis socials (treballador/a familiar).

Collbató

 • Registre: 2019033754 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació de les bases reguladores de les parades participants a la Fira de Nadal 2019.

 • Registre: 2019033761 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació de la contractació tècnica d'educació i servei social.

Cornellà de Llobregat

 • Registre: 2019033829 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial del Projecte d'obres per a la creació d'una estructura de fusta d'ús polivalent a la plaça de les Delícies.

Fogars de la Selva

 • Registre: 2019033786 - Data publicació: 10/10/2019

  Exposició pública del compte general.

Folgueroles

 • Registre: 2019034119 - Data publicació: 10/10/2019

  Convocatòria per atorgar subvencions per a activitats educatives, culturals i esportives per a l'any 2019 (pròrroga termini presentació de sol·licitud).

Franqueses del Vallès

 • Registre: 2019034083 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020.

Gallifa

 • Registre: 2019033760 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació del Pont del Camí del Castell.

Guardiola de Berguedà

 • Registre: 2019033781 - Data publicació: 10/10/2019

  Informació pública de la modificació substancial d'una activitat.

Igualada

 • Registre: 2019033849 - Data publicació: 10/10/2019

  Reparcel·lació voluntària de les finques incloses en el Polígon d'actuació XXV-a, definit per la modificació puntual de la UA XXV del Pla general d'ordenació d'Igualada.

Lliçà de Vall

 • Registre: 2019033850 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2019/5.

Manlleu

 • Registre: 2019033805 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial dels Estatuts i de les bases d'actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic Coromina Nord.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona