Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per tipus d'anunci

Imprimir

Criteris de cerca

Data de publicació:
Des de 10/10/2019 Fins a 10/10/2019

S'han trobat 138 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Institut Nacional d'Estadística. Oficina del Cens Electoral. Delegació Provincial de Barcelona

 • Registre: 2019034505 - Data publicació: 10/10/2019

  Modificació de la de la relació de meses electorals publicada en data 3 d'octubre de 2019.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies / Serveis Territorials

 • Registre: 2019033815 - Data publicació: 10/10/2019

  Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Cespa, SA (serveis de neteja de pintades de l'Ajuntament de Barcelona) per als anys 2017-2020.

 • Registre: 2019033816 - Data publicació: 10/10/2019

  Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Real Club de Polo de Barcelona per als anys 2018-2020.

Organisme de Gestió Tributària

 • Registre: 2019034592 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació i de diverses ordenances fiscals de l'Ajuntament de Balsareny.

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA

 • Registre: 2019034221 - Data publicació: 10/10/2019

  Licitació del servei de recollida, transport i gestió dels residus de dessorrament i desbastament procedents de diverses instal·lacions.

Consell Comarcal del Moianès

 • Registre: 2019034285 - Data publicació: 10/10/2019

  Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'un/a enginyer/a tècnic/a o graduat/ada en enginyeria.

Avinyó

 • Registre: 2019033794 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació temporal d'educadors socials, i creació d'una borsa.

Barberà del Vallès

 • Registre: 2019033731 - Data publicació: 10/10/2019

  Sentència 352 que declara la nul·litat de ple dret de la modificació de l'Ordenança fiscal 1.1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.

 • Registre: 2019033785 - Data publicació: 10/10/2019

  Nomenament d'un funcionari interí.

Barcelona

 • Registre: 2019033747 - Data publicació: 10/10/2019

  Delegacions en la segona tinenta d'Alcaldia.

 • Registre: 2019033748 - Data publicació: 10/10/2019

  Aplicació del règim de dedicació exclusiva a una regidora.

 • Registre: 2019033779 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació definitiva de les bases generals del concurs Repte Barcelona Dades Obertes.

Begues

 • Registre: 2019033847 - Data publicació: 10/10/2019

  Exposició pública del compte general 2018.

Callús

 • Registre: 2019033862 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu amb caràcter urgent, per cobrir vacants i/o substitucions del lloc de treball d'auxiliar de serveis personals.

Canet de Mar

 • Registre: 2019033755 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial de l'expedient número 28/2019 de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit.

 • Registre: 2019033777 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que haurà de regir l'atorgament d'una concessió de domini públic.

 • Registre: 2019034205 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les taxes per estacionament de vehicles de tracció mecànica a l'aparcament soterrani municipal de Riera Gavarra 12.

Cànoves i Samalús

 • Registre: 2019034091 - Data publicació: 10/10/2019

  Exposició pública de la modificació de crèdit número 889/2019.

Castellbisbal

 • Registre: 2019033739 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial de modificació del Reglament del servei coworking de l'Ajuntament de Castellbisbal.

 • Registre: 2019033742 - Data publicació: 10/10/2019

  Aprovació inicial de modificació de les bases per accedir al servei coworking.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona