Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Data de publicació:
Des de 16/07/2020 Fins a 16/07/2020

S'han trobat 183 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40.

Canovelles

 • Registre: 2020018809 - Data publicació: 16/07/2020

  Convocatòria d'ajuts destinats a activitats esportives i d'estiu 2020.

Capellades

 • Registre: 2020018458 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de tinença d'animals.

Castellcir

 • Registre: 2020018398 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2020.

 • Registre: 2020018403 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal de la taxa per aprofitament especial de les instal·lacions esportives municipals.

Castellví de la Marca

 • Registre: 2020018387 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació de les bases generals reguladores per a la concessió de subvencions.

Dosrius

 • Registre: 2020018452 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació inicial de la modificació substancial del Projecte d'arranjament del paviment de varis carrers amb aglomerat en calent.

Garriga

 • Registre: 2020018416 - Data publicació: 16/07/2020

  Modificació de la composició de la Junta de Govern Local.

 • Registre: 2020018424 - Data publicació: 16/07/2020

  Nomenament de tinents d'alcalde.

 • Registre: 2020018796 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 2020/18.

Gavà

 • Registre: 2020018329 - Data publicació: 16/07/2020

  Resolució definitiva sobre subvencions per a projectes de cooperació internacional i d'educació pel desenvolupament, convocatòria 2020.

 • Registre: 2020018455 - Data publicació: 16/07/2020

  Nomenament de funcionari de carrera.

 • Registre: 2020019214 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació de les bases reguladores del procés de provisió d'un lloc de treball de cap del Departament de Recursos Humans i Organització.

Igualada

 • Registre: 2020018272 - Data publicació: 16/07/2020

  Informació sobre llocs de treball reservats a personal eventual.

Manresa

 • Registre: 2020018447 - Data publicació: 16/07/2020

  Informació pública de projecte tècnic i sol·licitud de llicència per a obres i usos provisionals.

Martorell

 • Registre: 2020018322 - Data publicació: 16/07/2020

  Informació pública de llocs de treball reservats a personal eventual.

Masnou

 • Registre: 2020018456 - Data publicació: 16/07/2020

  Notificació de resolució d'expedient sancionador.

Moià

 • Registre: 2020018363 - Data publicació: 16/07/2020

  Bases reguladores de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats que realitzin les associacions sense ànim de lucre del municipi.

Òdena

 • Registre: 2020018302 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020.

Palau-solità i Plegamans

 • Registre: 2020018326 - Data publicació: 16/07/2020

  Aprovació inicial del preu públic per la prestació del servei d'escola bressol.

Polinyà

 • Registre: 2020018836 - Data publicació: 16/07/2020

  Convocatòria per a la concessió d'ajuts subjectes a l'Ordenança municipal sobre l'atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social per a l'any 2020.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona