Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Secció:
Ajuntaments
Data de publicació:
Des de 05/06/2020 Fins a 05/06/2020

S'han trobat 142 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Abrera

 • Registre: 2020013138 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 02/2020, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, com a conseqüència de la COVID-19.

 • Registre: 2020013139 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal núm. 13, per a l'exercici de 2020.

Arenys de Mar

 • Registre: 2020012735 - Data publicació: 05/06/2020

  Sol·licitud de llicència ambiental per dur a terme l'activitat de valoració de residus no perillosos.

Bagà

 • Registre: 2020013063 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació definitiva de la modificació de la taula retributiva de la relació de llocs de treball de la corporació.

Barcelona

 • Registre: 2020013430 - Data publicació: 05/06/2020

  Resolucions d'atorgament i denegació provisionals d'unes subvencions.

 • Registre: 2020013728 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació de l'ampliació de la convocatòria 2020 per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori.

Barcelona / Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

 • Registre: 2020013142 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació de la delegació de funcions del president de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en el gerent.

Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme

 • Registre: 2020013015 - Data publicació: 05/06/2020

  Iniciació dels treballs preparatoris per a la delimitació de l'àmbit de regeneració urbana del sud-oest del Besòs.

 • Registre: 2020013263 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació de l'addenda a la modificació del conveni urbanístic annex al Pla de millora urbana al passatge Mas de Roda 5-13 i 6-14.

Barcelona. Institut Municipal de Parcs i Jardins

 • Registre: 2020012677 - Data publicació: 05/06/2020

  Encàrrec de gestió a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per a la realització del Pla d'atenció i seguiment dels treballadors.

Bruc, el

 • Registre: 2020012637 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació de conveni de col·laboració cultural amb l'Associació Centre de Protecció d'Animals de l'Anoia pel servei de recollida d'animals domèstics abandonats.

Cabrils

 • Registre: 2020012734 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial del Pla especial urbanístic d'usos per a la determinació de les condicions d'ordenació i edificació de la parcel·la ubicada al carrer Cal Batalló, núm. 3.

Calaf

 • Registre: 2020012623 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de l'expedient núm. 9 de modificació del pressupost de 2020.

 • Registre: 2020012624 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de l'expedient núm. 8 de modificació del pressupost de 2020.

 • Registre: 2020012626 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de l'expedient núm. 7 de modificació del pressupost de 2020.

 • Registre: 2020012627 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de l'expedient núm. 3 de modificació del pressupost de 2020.

 • Registre: 2020012625 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de l'expedient núm. 4 de modificació del pressupost de 2020.

 • Registre: 2020012688 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'honors i distincions de la corporació.

 • Registre: 2020012689 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

 • Registre: 2020012690 - Data publicació: 05/06/2020

  Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per la prestació d'ensenyaments especials en establiments municipals.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona