Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Secció:
Ajuntaments
Data de publicació:
Des de 09/04/2020 Fins a 09/04/2020

S'han trobat 36 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Abrera

 • Registre: 2020010028 - Data publicació: 09/04/2020

  Autorització d'usos provisionals del sòl de caràcter provisional.

Barberà del Vallès

 • Registre: 2020009919 - Data publicació: 09/04/2020

  Nomenament de funcionària de carrera.

Barcelona

 • Registre: 2020009923 - Data publicació: 09/04/2020

  Delegació de competències en matèria de Justícia Global.

Castelldefels

 • Registre: 2020009942 - Data publicació: 09/04/2020

  Modificació del calendari fiscal corresponent a l'any 2020.

Dosrius

 • Registre: 2020009920 - Data publicació: 09/04/2020

  Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic en sòl no urbanitzable per l'ordenació d'un centre d'ús sanitari d'investigació i tractament d'addicions.

 • Registre: 2020009921 - Data publicació: 09/04/2020

  Exposició pública de la sol·licitud per a l'ús d'emmagatzematge a la nau emplaçada al Polígon industrial Els Alocs.

 • Registre: 2020009922 - Data publicació: 09/04/2020

  Exposició pública projecte d'obres i ús de carácter provisional consistent en l'adequació de les naus i per a la implantació d'una activitat de fabricació de productes alimentaris.

Gallifa

 • Registre: 2020009926 - Data publicació: 09/04/2020

  Aprovació de la memòria tècnica de "Conservació del Vial d'Accés a la Ferreria".

Granollers

 • Registre: 2020009932 - Data publicació: 09/04/2020

  Aprovació del padró fiscal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, taxa de clavegueram, i taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries.

Manlleu

 • Registre: 2020009930 - Data publicació: 09/04/2020

  Informació pública de llicència ambiental per canvi substancial de l'activitat d'escorxador al carrer Torrent de la Borina, s/n.

Manresa

 • Registre: 2020010008 - Data publicació: 09/04/2020

  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número P4/2020.

 • Registre: 2020010009 - Data publicació: 09/04/2020

  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número P5/2020.

Marganell

 • Registre: 2020010045 - Data publicació: 09/04/2020

  Convocatòria per a l'atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic per a l'any 2020.

Masquefa

 • Registre: 2020009929 - Data publicació: 09/04/2020

  Nomenament com a secretari accidental.

 • Registre: 2020009931 - Data publicació: 09/04/2020

  Nomenament en comissió de serveis com a TAE lletrat.

Mataró

 • Registre: 2020010106 - Data publicació: 09/04/2020

  Aprovació del padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturales Urbana de l'exercici 2020.

Molins de Rei

 • Registre: 2020009928 - Data publicació: 09/04/2020

  Delegacions d'Alcaldia per a la celebració de matrimonis civils.

Montcada i Reixac

 • Registre: 2020010036 - Data publicació: 09/04/2020

  Aprovació mesures fiscals per la crisi del CORONAVIRUS COVID 19.

Olesa de Montserrat

 • Registre: 2020010049 - Data publicació: 09/04/2020

  Convocatòria de subvencions específiques en règim de concurrència competitiva en matèria de cultura.

 • Registre: 2020010050 - Data publicació: 09/04/2020

  Modificació de bases i convocatòria de subvencions específiques en règim de concurrència competitiva en matèria de festes.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona