Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Data de publicació:
Des de 25/02/2020 Fins a 25/02/2020

S'han trobat 180 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40.

Granollers

 • Registre: 2020004131 - Data publicació: 25/02/2020

  Aprovació inicial del II Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Granollers (2020-2024).

 • Registre: 2020006066 - Data publicació: 25/02/2020

  Bases del concurs per a seleccionar la imatge de l'Ascensió 2020 de Granollers.

 • Registre: 2020006067 - Data publicació: 25/02/2020

  Encomana de gestió, del servei de gestió de l'acte La cançó dels deportats, vinculat a la commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust.

 • Registre: 2020006112 - Data publicació: 25/02/2020

  Exposició pública del padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2020.

Igualada

 • Registre: 2020006468 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria de subvencions per a la restauració de façanes.

L'Hospitalet de Llobregat

 • Registre: 2020005843 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria d'un concurs específic per proveir un lloc de treball d'auxiliar tècnic/a de gestió -nivell 2- per a l'Assessoria Jurídica.

 • Registre: 2020005844 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria per a la provisió mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretari/ària de l'alcaldessa dins de l'Àrea d'Alcaldia- Presidència.

 • Registre: 2020005847 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria per a la provisió mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a Districte VI (Bellvitge i Gornal).

 • Registre: 2020005848 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria per a la provisió mitjançant el sistema de lliure designació, d'un lloc de treball de tècnic/a assessor/a, nivell 3, per a la Unitat de Serveis als Equipaments.

 • Registre: 2020005849 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria per a la provisió mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretari/ària de Direcció del director de Serveis de Benestar i Drets Socials.

 • Registre: 2020005850 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria per a la provisió mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretari/ària de la cap de Servei de Serveis Generals, Logística i Compres.

 • Registre: 2020006470 - Data publicació: 25/02/2020

  Aprovació inicial del Projecte modificat de rehabilitació energètica i altres actuacions de millora de l'edifici B de la Casa Consistorial 1, al carrer Josep Prats 2.

Llagosta

 • Registre: 2020005752 - Data publicació: 25/02/2020

  Notificació del decret d'Alcaldia 2020/0042 del 21/01/2020.

 • Registre: 2020005753 - Data publicació: 25/02/2020

  Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local del 5 de setembre de 2019.

 • Registre: 2020005771 - Data publicació: 25/02/2020

  Bases de la convocatòria de dues places de treballador/a social.

Manresa

 • Registre: 2020005717 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de personal funcionari per a l'accés a la funció pública.

 • Registre: 2020005774 - Data publicació: 25/02/2020

  Convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal per a la Fira de l'Ascensió 2020.

 • Registre: 2020005918 - Data publicació: 25/02/2020

  Exposició pública i cobrament del padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 • Registre: 2020005838 - Data publicació: 25/02/2020

  Aprovació de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament amb efectes de l'1 de gener de 2020.

Marganell

 • Registre: 2020005837 - Data publicació: 25/02/2020

  Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona