Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Secció:
Ajuntaments
Data de publicació:
Des de 26/10/2020 Fins a 26/10/2020

S'han trobat 80 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Abrera

 • Registre: 2020030055 - Data publicació: 26/10/2020

  Exposició pública del compte general de l'exercici 2019.

Badalona

 • Registre: 2020028514 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació definitiva de l'estudi de detall per a la modificació puntual de l'ordenació de l'illa 3 del polígon J de Batllòria-Montigalà.

Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme

 • Registre: 2020029057 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació parcial del la finca núm. 26 del carrer Alberes.

Barcelona d'Infraestuctures Municipals S.A

 • Registre: 2020029202 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació de l'actualització del Projecte executiu d'estudi de seguretat i salut, i documents de sostenibilitat de reforma del local del c. Dolors Masferrer i Bosch 15-35 (FASE 2).

 • Registre: 2020029203 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació del Projecte executiu del sistema de climatització, segregat del projecte executiu de la nau central L de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu.

 • Registre: 2020029205 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació del Projecte modificat del Projecte executiu per a la construcció d'una coberta i unes grades d'una pista esportiva i ampliació de vestuaris al CEM Guineueta.

Berga

 • Registre: 2020030019 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, i de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021 i següents.

Cabrils

 • Registre: 2020029059 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació inicial de Projecte de la coberta amb instal·lació fotovoltaica per a autoconsum a la pista de patinatge, a l'escola Olivera del municipi.

Caldes de Montbui

 • Registre: 2020029042 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació del padró del mes d'octubre de 2020, de la taxa del Centre d'Iniciatives Empresarials-Caldes Empren.

 • Registre: 2020029459 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, i de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.

 • Registre: 2020029462 - Data publicació: 26/10/2020

  Exposició del compte general corresponent a l'exercici 2019.

Calella

 • Registre: 2020029108 - Data publicació: 26/10/2020

  Nomenament d'agent de la Policia Local.

Callús

 • Registre: 2020029207 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2020.

Canet de Mar

 • Registre: 2020029039 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació definitiva del reglament del servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament.

Cardedeu

 • Registre: 2020029119 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació definitiva dels estatuts i de les bases de la Junta de Compensació del Pla de millora urbana de Can Boixadera.

 • Registre: 2020030008 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.

Castellar del Vallès

 • Registre: 2020029437 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació inicial del Projecte d'obra d'adequació de camins de la xarxa bàsica del Pla de prevenció d'incendis forestals, any 2020.

Castellet i la Gornal

 • Registre: 2020029074 - Data publicació: 26/10/2020

  Notificació d'incoació d'expedient de protecció de legalitat urbanística per a la realització d'obres en diverses finques.

Cerdanyola del Vallès

 • Registre: 2020029104 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació del padró dels cursos de piscina i gimnàs de la instal·lació esportiva Can Xarau, corresponent al 1r trimestre de la temporada 2020/2021.

Collbató

 • Registre: 2020029064 - Data publicació: 26/10/2020

  Aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu, per concurs oposició, d'un/a tècnic/a mitjà/ana de gestió.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona