Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Secció:
Ajuntaments
Data de publicació:
Des de 30/10/2020 Fins a 30/10/2020

S'han trobat 99 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Barberà del Vallès

 • Registre: 2020030393 - Data publicació: 30/10/2020

  Convocatòria de subvencions, de caràcter excepcional, a entitats sense ànim de lucre del municipi, amb l'objectiu de pal·liar les conseqüències derivades de la COVID-19.

Barcelona

 • Registre: 2020029905 - Data publicació: 30/10/2020

  Modificació de les bases reguladores del concurs "Repte Barcelona Dades Obertes", d'acord amb els terminis i condicions establerts en la convocatòria.

Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme

 • Registre: 2020028941 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació definitiva dels estatuts de la Junta de Compensació del sector 14 de la Marina del Prat Vermell a la Zona Franca.

Berga

 • Registre: 2020030325 - Data publicació: 30/10/2020

  Convocatòria de subvencions per la concessió dels Premis de Cultura del Berguedà 2020.

Cabanyes, les

 • Registre: 2020030295 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020.

Cabrils

 • Registre: 2020030000 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació inicial del Projecte d'estabilització de la riera de Cabrils en el tram comprès entre el carrer de Can Tosca i el Pont de l'Irta.

Canet de Mar

 • Registre: 2020030519 - Data publicació: 30/10/2020

  Decret de la 1a tinència d'Alcaldia RES2020/1723, de 23 d'octubre, sobre la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball d'administratius.

 • Registre: 2020030629 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació de la modificació del calendari fiscal per a l'exercici 2020.

 • Registre: 2020030682 - Data publicació: 30/10/2020

  Rectificació de la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició lliure per a la constitució d'una borsa de treball de la categoria d'administratiu.

Canyelles

 • Registre: 2020029928 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.

Cardedeu

 • Registre: 2020029845 - Data publicació: 30/10/2020

  Iniciació de l'expedient d'expropiació per raons urbanístiques de la finca a l'avinguda del Rei en Jaume, núm. 135, cantonada carrer de Montseny.

Cardona

 • Registre: 2020030383 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020, en les modalitats de crèdit extraordinari, suplement de crèdit, baixes de crèdit i transferències.

 • Registre: 2020029851 - Data publicació: 30/10/2020

  Convocatòria d'adjudicació dels allotjaments protegits per a col·lectius vulnerables, ubicats al carrer Escasany, núm.11-13.

Castelldefels

 • Registre: 2020030835 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 2/2020.

Castellví de Rosanes

 • Registre: 2020030346 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Centelles

 • Registre: 2020030151 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions per a comerços i serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

Cerdanyola del Vallès

 • Registre: 2020030023 - Data publicació: 30/10/2020

  Resolució del procés selectiu de la convocatòria P02-2019 d'agent de Policia Local.

 • Registre: 2020030025 - Data publicació: 30/10/2020

  Rectificació de la resolució del procés selectiu de la convocatòria P02-2019 d'agent de Policia Local.

Corbera de Llobregat

 • Registre: 2020030717 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 35, reguladora de la taxa del servei de recollida i transport de residus comercials i/o industrials.

 • Registre: 2020030720 - Data publicació: 30/10/2020

  Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona