Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Secció:
Ajuntaments
Emissor:
Barcelona
Data de publicació:
Des de 30/05/2016 Fins a 30/05/2016

S'han trobat 13 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 13.

Barcelona

 • Registre: 022016004334 - Data publicació: 30/05/2016

  Aprovació definitiva de l'operació jurídica complementaria del Projecte de compensació de la UA 9 del PERI Diagonal Poblenou.

 • Registre: 022016008539 - Data publicació: 30/05/2016

  Aprovació definitiva de la Instrucció tècnica de túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona.

 • Registre: 022016008543 - Data publicació: 30/05/2016

  Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts socials de la societat privada municipal Barcelona Activa, SA.

 • Registre: 022016008620 - Data publicació: 30/05/2016

  Formalització del contracte de subministrament d'arnesos de cintura amb funcions de cinturó de subjecció i d'arnesos de pit.

 • Registre: 022016008624 - Data publicació: 30/05/2016

  Declaració de caducitat de la tramitació del Pla especial urbanístic i de millora urbana de les parcel·les al carrer Pomaret, 106-108.

 • Registre: 022016008626 - Data publicació: 30/05/2016

  Contractació de la gestió del Centre d'Allotjament Temporal Familiar de llarga estada Sant Pere Més Baix adreçat a famílies en situació de greu vulnerabilitat.

 • Registre: 022016008627 - Data publicació: 30/05/2016

  Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic integral de la parcel·la situada al carrer Pons i Gallarza, núm. 32 i carrer Fraga, núm. 2-18.

 • Registre: 022016008628 - Data publicació: 30/05/2016

  Rectificació de l'errada material continguda al plànol PROP-01 del document aprovat definitivament pel plenari del Consell Municipal en sessió de 3 d'octubre de 2014.

 • Registre: 022016008629 - Data publicació: 30/05/2016

  Encàrrec de la gestió i administració dels habitatges de propietat municipal, baixos A, C i D de la finca ubicada al pg. de la Bonanova, 98 i al carrer Carrasco i Formiguera, 1-7.

 • Registre: 022016008637 - Data publicació: 30/05/2016

  Subvencions atorgades provisionalment per a la contractació laboral d'un o més participants en el Programa Barcelona es Compromet.

 • Registre: 022016008682 - Data publicació: 30/05/2016

  Acceptació de l'atorgament efectuat per la Generalitat de Catalunya, del dret de superfície gratuït respecte la finca situada al carrer Àlaba, 37.

 • Registre: 022016008683 - Data publicació: 30/05/2016

  Expedient de cessió d'ús a favor del Centre Sant Pere Apòstol dels locals ubicats a la finca municipal situada en el carrer Sant Pere Més Alt, núm. 25, excepte els baixos primera.

 • Registre: 022016008694 - Data publicació: 30/05/2016

  Formalització del contracte d'assistència tècnica i suport en la gestió dels contractes amb operadors de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona