Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Secció:
Ajuntaments
Data de publicació:
Des de 16/08/2011 Fins a 16/08/2011

S'han trobat 222 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60.

Castellet i la Gornal

 • Registre: 022011020392 - Data publicació: 16/08/2011

  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2011.

 • Registre: 022011020545 - Data publicació: 16/08/2011

  Licitació del contracte d'obres d'obertura d'un vial a la urbanització Valldemar.

Castellví de la Marca

 • Registre: 022011020378 - Data publicació: 16/08/2011

  Aprovació inicial del Compte general corresponent a l'exercici 2010.

Centelles

 • Registre: 022011020605 - Data publicació: 16/08/2011

  Delegació de la competència d'Alcaldia al primer tinent d'alcalde.

Cerdanyola del Vallès

 • Registre: 022011020382 - Data publicació: 16/08/2011

  Notificació de tràmit d'audiència en relació a expedients de gestió del Padró Municipal d'Habitants.

 • Registre: 022011020426 - Data publicació: 16/08/2011

  Notificació de resolució sancionadora per infracció de l'ordenança de via pública, medi ambient i convivència ciutadana.

 • Registre: 022011020427 - Data publicació: 16/08/2011

  Aprovació de modificació de la resolució de l'Alcaldia referida a la delegació de determinades atribucions.

 • Registre: 022011020523 - Data publicació: 16/08/2011

  Aprovació del Padró d'abonaments a la instal·lació esportiva Can Xarau corresponent al segon semestre de 2011.

 • Registre: 022011020569 - Data publicació: 16/08/2011

  Aprovació de modificació de la resolució d'Alcaldia número 3.039 referida a la delegació de determinades atribucions de l'Alcaldia a favor de determinats regidors i regidores.

Cervelló

 • Registre: 022011020957 - Data publicació: 16/08/2011

  Bases del procés de selecció pel sistema de concurs-oposició lliure mitjançant contracte d'interinitat d'una plaça de personal d'oficis.

Corbera de Llobregat

 • Registre: 022011020440 - Data publicació: 16/08/2011

  Modificació dels preus públics per la prestació del servei d'escola bressol pública "El Petit Corb" pel curs 2011-2012.

Cornellà de Llobregat

 • Registre: 022011020374 - Data publicació: 16/08/2011

  Informació pública de sol·licitud de llicència municipal ambiental per instal·lar l'activitat de restaurant bar a la planta baixa de l'edifici 3 de la Plaça de la Pau.

Esparreguera

 • Registre: 022011020391 - Data publicació: 16/08/2011

  Delegació de funcions d'alcaldia amb motiu de les vacances d'estiu.

Esplugues de Llobregat

 • Registre: 022011020611 - Data publicació: 16/08/2011

  Exposició pública del Plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obres d'ordenació del Torrent d'en Farré, sisena fase: consolidació de talussos.

Franqueses del Vallès

 • Registre: 022011020494 - Data publicació: 16/08/2011

  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2011.

Igualada

 • Registre: 022011020366 - Data publicació: 16/08/2011

  Delegació en un regidor l'assistència a la reunió de la Junta General de la Junta Central d'Usuaris de l'Aqüífer Carme-Capellades.

 • Registre: 022011020371 - Data publicació: 16/08/2011

  Nomenament de Presidents-Delegats titulars i suplents de la comissió informativa d'Entorn.

 • Registre: 022011020375 - Data publicació: 16/08/2011

  Nomenament de President-Delegat titular i suplent de la Comissió informativa d'Hisenda i Interior.

 • Registre: 022011020376 - Data publicació: 16/08/2011

  Nomenament de President-Delegat titular i suplent de la Comissió informativa de Dinamització Econòmica.

 • Registre: 022011020377 - Data publicació: 16/08/2011

  Nomenament de President-Delegat titular i suplent de la Comissió informativa de Serveis a les Persones i Salut.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona