Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Verificació electrònica de la publicació

A través del servei de verificació de la publicació podeu confirmar que el vostre document en format paper és una reproducció autèntica de l'edició electrònica del BOPB.

Per verificar-ho, heu d'introduir el número de registre (o codi de verificació electrònica-CVE) que apareix en cadascuna de les pàgines de l'anunci publicat en PDF. Mitjançant aquest número accedireu al document electrònic i podreu contrastar l'autenticitat de qualsevol anunci en format paper amb l'acarament amb el document electrònic original signat electrònicament.

Anunci amb el seu CVE-Núm. de registre

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona