Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Notificació telemàtica de la liquidació de la taxa per inserció d'anuncis en el BOPB.

Mitjançant aquest servei cada subjecte passiu, de manera unitària i independent, rep per correu electrònic la notificació de la liquidació de la taxa per inserció d'anuncis pocs minuts després de la seva liquidació des de l'Oficina del BOPB.

Per gaudir d'aquest servei s'ha d'omplir el formulari específic d'Alta, indicant la bústia de correu electrònic (només es possible indicar una única adreça de correu) en la qual es vol rebre la notificació de la liquidació i les persones que han d'estar autoritzades a accedir-hi (que hauran de disposar de certificat electrònic). Amb aquest formulari s'autoritza expressament al Servei de la Diputació de Barcelona perquè, com editora del BOPB, pugui notificar la liquidació de la taxa per mitjans telemàtics.

Una vegada estigui formalitzada l'alta del servei, el subjecte passiu de la taxa rebrà un missatge de correu electrònic (un per cada anunci que es liquidi) notificant-li la liquidació de la taxa. Aquest missatge contindrà un link amb el qual les persones autoritzades podran accedir, prèvia autenticació, a la pròpia liquidació en format electrònic (PDF).

Nota: Per poder implementar els formularis d'Alta o Baixa d'aquest servei s'ha de disposar de certificat electrònic.

Alta    Baixa

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona