Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Gestió de la facturació


Mitjançant aquest servei tindreu accés a les dades de facturació dels anuncis de pagament del vostre ens.

Podeu realitzar tres tipus de consulta:

Pendents de pagament: En aquesta modalitat només es poden visualitzar els pendents de pagament. Aquests tipus d'anunci es podran pagar des d'aquesta mateixa zona mitjançant el TPV.

Anuncis facturats: En aquesta modalitat es visualitza el total d'anuncis facturats.

Llistat de compte corrent: S'ofereix un llistat dels moviments detallat, en el qual apareixen les dades següents: data de liquidació, número de liquidació, contribuent, nom del contribuent, núm. de registre, import de l'anunci, data de pagament i fitxa.

En totes aquestes consultes es pot delimitar per dates i exportar els resultats en format text.

Llista de resultats:

Clicant sobre "Dades de l'anunci", obrireu una fitxa amb més dades de l'anunci i des de la qual es dóna la possibilitat de pagar l'anunci.

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona