Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Preguntes més freqüents sobre la tramitació d'anuncis

Què és el BOPB?

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials.

El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i demés resolucions de les administracions públiques i de l'Administració de Justícia d'àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària. Podran publicar-se, també, altres actes o anuncis que aquestes administracions o anunciants particulars ordenin inserir.

El BOPB és, per tant, un dels instruments d'informació pública que utilitzen el conjunt de les administracions públiques que operen en l'àmbit geogràfic provincial per donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans.

Pujar

Quins són els punts de consulta del BOPB?

1. Consulta per Internet:

Mitjançant la nostra pàgina web: https://bop.diba.cat es poden consultar tots els anuncis publicats des de l'1 de gener de 1998 fins a l'actualitat a través de diferents eines de recerca.

2. Consulta presencial:

Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 5/2002 de butlletins oficials de les províncies, la Diputació de Barcelona té habilitats els punts de consulta següents:

 • Per a la consulta electrònica i obtenció de fotocòpies de qualsevol BOPB posterior a l'1 de gener de 1998:
 • Llibreria de la Diputació de Barcelona
  Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona
  Tel: 934 022 500. Fax: 934 022 787
  http://www1.diba.cat/llibreria
  Horari: 9 a 18:30h (de dilluns a divendres)

 • Per a la consulta en suport paper i obtenció de fotocòpies i còpies autenticades de l'original, dels BOPBs publicats en qualsevol data:
 • Arxiu General de la Diputació de Barcelona
  Mejía Lequerica, 1 (Recinte de la Maternitat)
  08028 Barcelona
  Tel: 934 022 665 / 934 022 446 Fax: 934 022 553
  Horari: 10 a 14h (de dilluns a divendres)

  Pujar

  Com puc consultar els butlletins anteriors a l'1 de gener de 1998?

  Per accedir a una publicació anterior a l'1 de gener de 1998 heu d'adreçar-vos a l'arxiu General de la Diputació de Barcelona.

  Els butlletins publicats des del 3 de novembre de 1833 fins al 31 de desembre de 1997 els podeu consultar mitjançant el Servei online de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona, on trobareu les publicacions escanejades. De forma gradual en aquest servei s'aniran incorporant els butlletins restants des d'aquesta data fins el 1998 moment en què s'edita l'edició electrònica del butlletí.

  Arxiu General de la Diputació de Barcelona
  Mejía Lequerica, 1 (Recinte de la Maternitat)
  08028 Barcelona
  Tel: 934 022 665 / 934 022 446 Fax: 934 022 553
  Horari: 10 a 14h (de dilluns a divendres)

  Pujar

  Com puc posar-me en contacte amb l'Administració del BOPB?

  Les nostres dades de contacte són:

  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
  Diputació de Barcelona

  Londres, 55. 08036 Barcelona
  Tel: 934 022 581 (de dilluns a divendres de 9 a 14:30h)
  Fax: 934 022 775

  https://bop.diba.cat

  Pujar

  Quins dies es publica el BOPB?

  El BOPB es publicarà de dilluns a divendres, excepte els dies festius nacionals, autonòmics de Catalunya i locals de la ciutat de Barcelona.

  Pujar

  Com puc trobar els meus anuncis de notificacions personals?

  A través del servei de "Més cerques" de la cerca avançada, podeu consultar les vostres notificacions personals. En funció del tipus de notificació que vulgueu trobar, cal que desplegueu entre qualsevol de les seccions existents i introduïu les vostres dades (NIF, cognoms o matrícula), tot acotant per dates de publicació. El resultat obtingut us informarà dels anuncis que contenen les vostres dades.

  Menús diferents tipus de notificacions

  Pujar

  Què necessito per visualitzar els anuncis publicats en format PDF?

  La pàgina web del BOPB està optimitzada per poder visualitzar els fitxers PDF amb la versió del programa "Acrobat Reader 4.0" o superiors. En el cas que tingueu una versió anterior d'aquest mateix producte l'heu de desinstal·lar i anar a la pàgina web http://get.adobe.com/es/reader/ i baixar-vos la nova versió.

  Pujar

  Com puc obtenir la traducció d'un anunci publicat al BOPB?

  El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) ofereix un servei de traducció al català o castellà d'aquells anuncis que requereixi el ciutadà. Per obtenir aquest servei heu de posar-vos en contacte amb el Servei d'atenció al client (Tel: 934 022 581).

  Pujar

  Com puc rebre informació sobre les publicacions del BOPB que siguin del meu interès?

  Mitjançant el servei de Difusió Selectiva de la Informació podeu rebre mitjançant un correu electrònic aquells anuncis que siguin del vostre interès, el mateix dia que es publiquen.

  Aquest servei, de subscripció gratuïta, està destinat a aquells usuaris que consulten periòdicament el BOPB buscant uns determinats tipus d'anuncis.

  Pujar

  Com puc accedir a la informació publicada en altres diaris oficials?

  A través del portal del Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Aquesta és l'eina imprescindible per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l'àmbit territorial de Catalunya.

  Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)
  Llibreria de la Diputació de Barcelona
  Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona
  Tel: 934 022 500. Fax: 934 022 787
  http://cido.diba.cat
  Horari: 9 a 18'30h. (de dilluns a divendres)

  Pujar

  Com puc comprovar la validesa d'un anunci?

  A través del servei de Verificació de la publicació podeu confirmar que el vostre document en format paper és una reproducció autèntica de l'edició electrònica del BOPB.

  Per verificar-ho heu d'introduir el número de registre (o codi de verificació electrònica-CVE) que apareix en cadascuna de les pàgines de l'anunci publicat en PDF. Mitjançant aquest número accedireu al document electrònic i podreu contrastar l'autenticitat de qualsevol anunci en format paper mitjançant l'acarament amb el document electrònic original signat electrònicament.

  Pujar

  Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

  Diputació de Barcelona