Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Preguntes més freqüents sobre la tramitació d'anuncis

Què és i com accedir a la Zona Anunciants?

La Zona Anunciants és una part del web del BOPB destinada exclusivament als nostres anunciants, des de la qual es pot accedir a totes les funcionalitats que s'ofereixen a la zona pública i a serveis als quals només pot accedir l'anunciant del BOPB: inserció d'anuncis, consulta de la facturació, les publicacions del dia, entre d'altres serveis.

A la zona anunciants trobem el "Gestor d'anuncis", que permet la gestió integral dels anuncis des del moment en què es trameten fins que es publiquen. Els usuaris d'aquesta plataforma podran: inserir, trametre, signar l'ordre d'inserció, consultar i arxivar tots els seus anuncis.

Per sol·licitar l'accés a la Zona Anunciants és necessari donar d'alta a una persona amb el rol de gestor d'usuaris, mitjançant el següent formulari, i un cop omplert i signat per l'autoritat competent, trametre'l al BOPB (per fax 934 022 775, o escanejat per correu electrònic .

Pujar

Com puc presentar un anunci per a publicar-lo en el BOPB?

Els canals habilitats per inserir anuncis per a la seva publicació en el BOPB són els següents:

A través del registre electrònic accessible des de la zona anunciants del BOPB, mitjançant qualsevol dels dos sistemes d'autenticació següents:

a. La utilització de certificat electrònic reconegut expedit per una entitat prestadora de certificats reconeguda. Prèviament, l'anunciant ha d'emplenar la fitxa de registre d'autenticació, on es fa constar la relació de persones autoritzades a inserir anuncis al BOPB. Un cop omplerta la fitxa i signada per l'autoritat competent, ens la podeu retornar per fax (934 022 775) o bé escanejar-la i enviar-la per correu electrònic a l'adreça .

b. Prèvia formalització d'un Acord de Publicació entre l'Administració anunciant i la Diputació de Barcelona. En aquest cas des del Servei del BOPB i altres Publicacions Oficials, es facilitarà un accés a la Zona Anunciants via usuari més paraula de pas.

c. En el cas que es manifesti la impossibilitat d'utilitzar els sistemes definits a l'apartat anterior es podran presentar els anuncis en format paper, acompanyat del corresponent arxiu en suport informàtic en format CD. En aquest cas, s'han de complir els requisits regulats en el reglament de gestió del BOPB i en l'apartat normativa.

Pujar

Com puc sol·licitar un Acord de Publicació del BOPB?

L'Acord de Publicació és una via d'accés per a la presentació d'anuncis a publicar per aquells anunciants que no disposen de certificat electrònic.

Per disposar d'aquest sistema d'autenticació heu de formalitzar un Acord amb la Diputació de Barcelona.

Per sol·licitar l'Acord per a la inserció d'anuncis en el BOPB, ens heu de fer arribar un missatge a la bústia amb la següent informació:

1- El nom de l'organisme que vol subscriure l'Acord.

2- El NIF/CIF de l'organisme (si en disposeu d'ell).

3- L'adreça postal de l'organisme.

4- El nom i cognoms de la persona que, com a representant de l'organisme, signarà l'Acord.

5- El càrrec de la persona que signarà l'Acord.

6- I el correu electrònic de la persona que signarà l'Acord.

En rebre el vostre missatge amb aquestes dades ens posarem en contacte amb vosaltres, via correu electrònic, per facilitar-vos el model d'Acord que heu de signar i les instruccions de tramitació.

Pujar

Què puc fer per gestionar els permisos dels usuaris del meu ens per tramitar pel Gestor d'anuncis?

Cada ens anunciant ha de disposar d'un Gestor d'usuaris, que és la persona autoritzada pel seu ens a gestionar el manteniment de permisos dels tramitadors i/o consultors del Gestor d'anuncis de la Zona Anunciants del web.

Per donar-se d'alta com a gestor d'usuaris heu d'omplir el corresponent formulari i enviar-lo, signat per l'autoritat competent, per fax (934 022 775) o bé escanejat per correu electrònic a l'adreça .

Pujar

Com puc conèixer l'estat en què es troba un anunci inserit pel registre electrònic?

A través de la Zona Anunciants podeu comprovar l'estat del vostre anunci mitjançant:

a. La consulta en la carpeta d'anuncis pendents de publicar del gestor d'anuncis.

b. O introduint el número de registre electrònic dins de la casella del servei "Estat del meu anunci"

Pujar

Quines són les normes que he de seguir per redactar els anuncis?

Tots els anuncis tramesos per a la seva publicació han de complir els requeriments regulats en el Reglament de Gestió del BOPB, i que podeu consultar a l'apartat Normativa.

En el cas què hagueu de publicar textos que continguin taules o relacions tabulades podeu consultar el següent document de recomanacions per a la confecció de taules i relacions tabulades.

Pujar

Quan es publicarà el meu anunci?

Segons el Reglament de Gestió del BOPB, amb caràcter general, la publicació es realitza en el termini de 15 dies hàbils posteriors al pagament de la taxa corresponent, cas que aquesta sigui procedent, o en el seu defecte, a comptar des de la recepció de l'ordre d'inserció a les oficines del BOPB.

Si sol·liciteu la publicació amb caràcter urgent el termini màxim de publicació és de 6 dies hàbils posteriors a la recepció de l'ordre d'inserció o al pagament de la taxa quan correspongui.

Si sol·liciteu el servei d'edició exprés, el termini es redueix a 24 hores del primer dia hàbil següent a la recepció de l'ordre d'inserció o al pagament de la taxa quan correspongui.

En el cas, que demaneu la publicació en una data precisa dins el termini de 5 dies hàbils des de la data de recepció o de pagament es considerarà un servei d'edició exprés.

Pujar

Com puc saber si s'ha publicat el meu anunci?

Per conèixer la data de publicació del vostre anunci podeu utilitzar les següents vies:

1. Donar-vos d'alta del servei de Notificació electrònica de la publicació (infoBOP). A través d'aquest servei rebreu a primera hora del matí del mateix dia de la publicació de l'anunci, un correu electrònic amb el pdf d'aquest.

2. Introduir el número de registre electrònic (que haureu obtingut en fer la inserció de l'anunci a través del registre electrònic) en la casella del servei de "Estat del meu anunci" de la Zona Anunciants del web.

3. O simplement, consultar en la carpeta "anuncis publicats" del Gestor d'anuncis.

Pujar

Com puc anul·lar un anunci per evitar la seva publicació?

a. Anuncis tramitats amb certificat electrònic:

1- Si la tramitació de l'anunci està pendent de signar, el/la signatari/ària pot anul·lar la inserció, prement el botó d'Anul·lar al formulari de signatura.

2- Si la tramitació ja ha estat signada, s'ha d'enviar un missatge de correu electrònic a la bústia , sol·licitant l'anul·lació de l'anunci, fent constar el seu número de registre d'entrada electrònic, identificador o codi de verificació.

b. Anuncis tramitats amb les claus de l'Acord de publicació: S'ha d'enviar un missatge de correu electrònic a la bústia , sol·licitant l'anul·lació de l'anunci, fent constar el seu número de registre d'entrada electrònic, identificador o codi de verificació.

Pujar

Com puc pagar el meu anunci?

El sistema habitual pel pagament dels anuncis és la domiciliació bancària. Altrament, podeu fer efectiu el pagament dels vostres anuncis de pagament previ a qualsevol de les oficines de CaixaBank, als caixers de ServiCaixa o mitjançant el servei de pagament en línia del web del BOPB a l'adreça d'Internet: .

Pujar

Com puc domiciliar el pagament dels anuncis?

Per domiciliar el pagament dels vostres anuncis heu d'omplir el formulari d'autorització de domiciliació bancària que trobareu en l'apartat d'informació per a l'anunciant.

Una vegada omplert el document s'ha d'enviar per fax, correu electrònic o correu ordinari a les nostres oficines.

Pujar

Què haig de tenir en compte per utilitzar certificat electrònic dins el portal del BOPB?

Per utilitzar alguns dels serveis que ofereix el BOPB heu de disposar de certificat electrònic expedit per una entitat prestadora de certificats reconeguda. Per veure més informació heu d'adreçar-vos a l'apartat "Informació sobre la signatura electrònica" d'aquest portal.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona