Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Condicions de la cerca avançada

La cerca avançada permet, dins d'un mateix formulari, realitzar diferents tipus de consultes:

Cerques temàtiques

Permet realitzar cerques específiques seleccionant matèries i emissors concrets entre tots els anuncis publicats al BOPB, des de l'1 de gener de 1998 fins a l'actualitat.

Regles generals per aquesta cerca: per obtenir resultats d'emissors i/o tipus d'anuncis concrets, cal desplegar els diferents nivells fins arribar al desitjat.

Exemple: Estic interessat en trobar informació sobre les ordenances fiscals de la Diputació de Barcelona. Passos a seguir:

Escollir l'emissor Diputació de Barcelona:

Desplegables emissor anunci

Escollir la matèria Ordenances fiscals:

Desplegables tipus d'anunci

Acotar la data de publicació:

Calandari data de publicació

És recomanable acotar la cerca per data de publicació. Es pot seleccionar mitjançant el calendari o introduir-la amb el format "dd/mm/aaaa".
En el cas que no s'introdueixi cap data es mostraran només els resultats dels últims 3 mesos.

Cerques per paraules

Permet trobar qualsevol paraula inclosa dins els anuncis publicats, des de la data actual fins a 2 anys enrere.

Regles generals per aquesta cerca:

Les paraules es poden introduir indistintament en majúscules o minúscules i amb o sense accent o dièresis. D'aquesta manera el resultat de la recerca serà el mateix si s'escriu: "DISPOSICIÓ", "DISPOSICIO", "disposició" o "disposicio".

Cal tenir en compte que, excepte pels supòsits establerts en l'apartat anterior, les paraules introduïdes es cerquen de forma exacta. Per exemple, si introduïm "dispo" no trobarem la paraula "disposició".

En el cas de les notificacions és recomanable cercar per NIF, número i lletra tot seguit. Exemple 46571479K

- Els resultats es mostren per data de publicació en ordre cronològic descendent, és a dir, de més actual a menys.

- Els camps del formulari són optatius i no és necessari omplir-los tots per a realitzar recerques.

- En els anuncis anteriors al 01/07/2010 és recomanable cercar per NIF, però sense les lletres, ja que poden anar separades per guions, barres, punts o qualsevol altre caràcter.

Cerques específiques de notificacions

Aquest servei permet accedir a les notificacions personals de forma més directa i ràpida.

Menús diferents tipus de notificacions

Regles generals per a aquesta cerca:

Cal acotar per data de publicació. El període consultable és de 2 anys enrere fins a la data actual. Es pot seleccionar la data mitjançant el calendari o introduir-la amb el format "dd/mm/aaaa". En el cas que no s'introdueixi cap data, es mostraran només els resultats dels últims 3 mesos.

Perquè la consulta sigui pertinent, cal introduir en el camp text el NIF, els cognoms de la persona notificada o bé el número d'expedient si el coneixeu. En el cas de les sancions de trànsit podeu cerca el número de la vostra matricula directament (B-1310-XX o 3333-XXX) o també es pot fer la cerca pels 4 dígits del número de la matrícula del vehicle.
 

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona