Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos


Subscriure's a un RSS

Per subscriure-us a qualssevol dels canals RSS del BOPB només necessiteu disposar d'un lector de feeds. Quan cliqueu sobre el canal que sigui del vostre interès es mostrarà  el seu contingut en una nova finestra. Alguns dels lectors de feeds hi agreguen el canal directament. En d'altres, només necessitareu copiar l'URL de la pàgina (l'adreça web que apareix al navegador) i agregar-la al vostre lector.


Què és un lector de feeds?

És una aplicació, gratuïta en la majoria dels casos, que permet la subscripció a canals RSS i la visualització dels seus continguts. N'hi ha de dos tipus: d'escriptori, que funcionen a l'equip de l'usuari (com FeedReader, FeedDemon i Mozilla Thunderbird), i en línia (com Feedly o Netvibes).


Com puc aconseguir-ne un?

Per aconseguir un lector de feeds podeu dirigir-vos als webs dels lectors que us proposem o a qualsevol altre que considereu adient i crear un compte (en el cas dels lectors en línia) o instal·lar el programa al vostre ordinador (si es tracta d'un lector d'escriptori).


Com funciona la tecnologia RSS?

Quan es realitza una subscripció a un canal RSS, el lector de feeds es comunica periòdicament amb el canal per saber si s'ha publicat alguna novetat. En cas que hi hagi novetats, el lector informa l'usuari mitjançant una notificació, com si es tractés d'un correu electrònic. Aquesta notificació s'anomena feed (d'aquí el nom "lector de feeds").


Quins avantatges té?

La tecnologia RSS us permetrà  estar totalment informats de les novetats del canal o canals als quals us hàgiu subscrit. A més, resulta molt còmode ampliar la informació dels continguts que us interessin, ja que les notificacions de novetats inclouen l'enllaç corresponent per tal que pugueu visualitzar el seu contingut.

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS | Mapa web

Diputació de Barcelona