Menú Ir al contenido principal

Aprovació de la suspensió de la tramitació de planejament i dels projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació i reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o d'usos concrets i d'altres autoritzacions municipals a la zona del Vapor.

Anunciante:
Ajuntament de Centelles
Tipo de anuncio:
Urbanismo | Gestión urbanística
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202210155381