Menú Ir al contenido principal

Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals núm. 2.4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, núm. 2.5, reguladora de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres, i núm. 4.1, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, per a l'exercici 2023 i següents.

Anunciante:
Ajuntament de Premià de Mar
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202210140618

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación