Menú Ir al contenido principal

Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, núm. 22 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses, i núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'instal·lacions municipals.

Anunciante:
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenances fiscals
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202110084718