Menú Contingut principal

Filtres actius

S'han trobat 10 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 10

Ajuntament de Balsareny

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm.15, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

 • Registre: 202310003883
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Berga

Aprovació definitiva de l'annex 2023/1 a l'Ordenança general de preus públics, programació del Teatre Municipal per al primer trimestre de 2023.

 • Registre: 202310004780
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Centelles

Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, i de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per estada en residència assistida i centre de dia.

 • Registre: 202310003996
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora dels preus públics per a la utilització de les instal·lacions esportives i activitats esportives municipals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310006417
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Masquefa

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

 • Registre: 202310006334
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Prats de Lluçanès

Aprovació del preu públic per la ballada de sardanes de Santa Àgata.

 • Registre: 202310003832
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Esmena d'errors materials en l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310005325
 • Data de publicació: 23/01/2023
 • Corregeix a: 202210194970

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

 • Registre: 202310006162
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Aprovació de la pròrroga de no operativitat de les taxes d'OVP per taules i cadires i per parades del mercat ambulant, exercici 2023.

 • Registre: 202310006345
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santa Fe del Penedès

Esmena d'error material a l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310003582
 • Data de publicació: 23/01/2023
 • Corregeix a: 202210188664

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació